Tagarchief: Kunst

Schrale zandgrond waar niks op groeit…

verschil

Kunstenaar Marie Verstegen over de grote verschillen in de belangstelling voor de kunst in Lippstadt en Uden. “De contacten op kunstgebied zijn er nog steeds tussen Uden en Lippstadt, maar de uitwisseling is vrijwel stil komen te liggen na de sluiting van de Pronkkamer. Nog op de opening van onze tentoonstelling werd in Lippstadt met verbazing gesproken over het cultuurbeleid in Uden: ‘Je gooit je visitekaartje toch niet weg’. Er is geen cultuurbeleid in Uden, voor de kunstbeleving van de Udenaar is het gelijk als zandgrond, dat levert ook niks op. In Lippstadt leeft de kunst veel meer, niet in de laatste plaats gestimuleerd door het gemeentebestuur”.

Het verschil Uden-Meierijstad

KunststraaljagersMeierijstad kiest voor het aanstellen van aanjagers voor de kunsten; Uden meent dat een afgedankte straaljager voldoende ‘kunst’ is om op niveau invulling te geven aan het gemeentelijke beeldende-kunstbeleid. En wat er nog aan kunstwerken in gemeentehuis of  depots ligt opgeslagen, kan – voorzover het nog te vinden is – terug naar de makers of gaat naar een kringloopcentrum. Op één werk na: Welgeteld één schilderij van René Daniëls krijgt de kwalificatie ‘uniek werk met een hoge economische en artistieke waarde waarvoor internationale belangstelling is’.  Dat is handel, dus dat mag blijven – of alsnog verpatst worden…

MRK wordt MRC

markthalEen verdubbeling van het bezoekersaantal van 10.000 naar 20.000 zit er niet in voor het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Een data-analyse door Advertisement toont aan dat er te weinig jongeren op het museum afkomen en dat is volgens ‘citymarketing’ niet verwonderlijk: “De afnemende kerkelijkheid speelt een rol maar ook het elitaire gehalte van de collectie. Kunst en cultuur spreken steeds minder consumenten aan. De klassieke doelgroep (babyboomer en ouder) zal weldra uitsterven. Daarom moet het concept van het museum worden opgefrist. Het thema ‘carnaval’ leent zich daarvoor bij uitstek: carnaval is een feest voor jong en oud en is bovendien geworteld in religieuze, rooms-katholieke tradities. Carnaval past daardoor wonderwel bij de oorsprong van het museum. Door het museum uit te breiden met een carnavalsvleugel (wij denken aan een replica van de Udense Markthal) wordt het toekomstbestand en kunnen bovendien via het carnavalscafé en carnavalsshop extra inkomsten worden gegenereerd. Het voorschot van € 75.000,- dat het MRK gisteren heeft gekregen van de Udense gemeenteraad is voldoende om dit concept verder uit te laten werken door de creatieven van de Ideeënfabriek. De nieuwe naam voor het museum is al spontaan komen bovendrijven uit de eerste, vrijblijvende, Buzzboost: Museum voor Religie en Carnaval (MRC).”