Tagarchief: Lips

Niet lui

Schermafbeelding 2019-02-16 om 04.23.49Projectontwikkelaars zijn niet lui. Ze hebben geduld en de financiële ruimte om ‘het juiste moment’ af te wachten. En nu hebben ze ook nog de lage rente mee en de opgaande markt. (Bijna) al die rotte plekken waarop gewaardeerd raadslid Ruud Geerders (GU) doelt, zijn nog niet zo heel lang geleden op de markt gekomen (o.m. uit het Lips faillissement) maar toen bleef het college van B&W op z’n handen zitten. Terwijl er n.b. een duur betaald plan Centrum-Oost compleet met ‘artist’s impressions’ klaar lag… Maar ja, Uden had zich al herhaaldelijk verslikt in de grootheidswaan van achtereenvolgens de wethouders Bakermans (ziekenhuis, Centrum-West), Peerenboom (Markant, Hoek Promenade) en Delhez (U van Uden, parkeerverwijssysteem) en hield zich liever even stil…

Cliffhanger of sisser

BDLastig vak heeft zo’n Hans van Alebeek. Via het bizarre royement van Harrie Boogers door de Udense Rotary stuit-ie op een beschuldiging van meineed aan het adres van Peter van Leeuwen als onderdeel van de faillissementencascade van Roger Lips. Over het royement van Boogers houdt de hele Rotaryclub de lippen stijf op elkaar. En dus kan Van Alebeek alleen Boogers zelf citeren. Totdat alsnog Peter van Leeuwen bij de krant verhaal komt halen over de meineedbeschuldiging. Daar moet je als rechtgeaard journalist wel in meegaan vanwege ‘hoor en wederhoor’. En zo beland je plotsklaps midden in de never ending story waarin Van Leeuwen, Lips en Boogers hun rol spelen. Maar dat kan toch de bedoeling van het regiokatern Uden-Veghel niet zijn. En dus eindigt het verhaal (BD, papier) niet met een cliffhanger, maar met een sisser: “Voor die beschuldiging mag Harrie Boogers mij gerust voor de rechtbank dagen, maar ik denk dat hij dat beter niet kan doen. Hij graaft zijn eigen graf met alle stront die dan naar boven komt”, voorspelt Van Leeuwen. “Nee hoor, daar ben ik niet bang voor”, zegt Harrie Boogers, gevraagd om een reactie. Wijzend op een vergelijkbare map met stukken zegt hij: “Ik kan alles onderbouwen, maar wacht tot in de rechtbank.”

Hoe zal het gegaan zijn?

tweetlipsWe kunnen ons niet voorstellen dat burgemeester Hellegers letterlijk tegen wethouder Van Merwerode gezegd heeft: zorg dat die Boogers uit de Rotary gezet wordt, of we zetten jou uit het college. Het zal subtieler gegaan zijn, zoals het ging bij de afgelasting van het vluchtelingendebat tijdens het G1000-feestje in Markant. Met een welgemeend advies en woorden in de trant van “Het lijkt me niet handig om Boogers als Rotarian te handhaven. Kijk om je heen wat er gebeurt en denk goed na of je je wel kunt permitteren om met zo’n man in één club te zitten. Zeker na wat er in Roermond met de entourage van Jos van Reij is gebeurd, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Als parttime wethouder die alleen op de steun van een eenmansfractie kan rekenen, is je positie nog al kwetsbaar. En dus kun je maar beter geen risico nemen. Ik zelf zou nooit de nabijheid van zo’n Boogers opzoeken. Je weet hoe schadegevoelig de reputatie van ons politici is, zeker als onroerend goed een rol speelt. En met jouw portefeuille waarin bedrijfsterreinen zitten, eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid, is je positie heel onzeker als je in verband wordt gebracht met Lips ook al is die relatie indirect, via Harrie Boogers. Eigenlijk zou ik hem die erepenning van Uden wel willen ontnemen, maar Jeroen heeft de procedure bekeken en dat gaat nog niet zo makkelijk. Bovendien zou dat publicitair op een regelrechte ramp kunnen uitlopen. Kortom ook al zit jij als privépersoon in de Rotary, je kunt weldegelijk een stukje verantwoordelijkheid nemen, die je nu eenmaal als lid van ons college hebt in het maatschappelijk verkeer.”

Het is alleszins denkbaar dat het zo gegaan is. En dat die nogal onhandige Van Merwerode per ongeluk z’n mond voorbij gepraat heeft door te stellen dat hij ook namens de gemeente Uden van mening was dat Harrie Boogers subiet geroyeerd moest worden. Het zal ons benieuwen hoe hij zich hier uit probeert te redden, want met alleen zwijgen gaat dat niet lukken. En mede-Iskariotist Erik Jansen zal echt niet voor Matthie van Merwerode in de bres springen. Het schijnt zelfs dat binnen Rabo-kringen een nieuwe begrip opgeld doet: Een Merwerodiaanse verspreking…

Het Collectieve Stilzwijgen

Dat valt niet mee, hoor en wederhoor, bij een geheimzinnig genootschap als Rotary Uden.

BD (papier) duikt vandaag in de Udense Rotary-affaire en het royement (na 36 jaar!) van Harrie Boogers. Over het standpunt van Boogers en de juridische stappen die hij onderneemt lees je op BD.nl. Wij citeren uit de papieren krant de reacties van de belangrijkste tegenstanders van Boogers.

“Directeur Erik Jansen van de Rabobank wil niets zeggen over de brief en het besluit. “Ik doe geen mededelingen over cliënten.”

“Ook wethouder Van Merwerode wil desgevraagd geen commentaar geven. Hij verwijst naar de voorzitter.”

“Rotaryvoorzitter Frank de Winter wil daar niets over kwijt, net zo min als over de rol van Raboman Jansen en wethouder Van Merwerode.”

“Om commentaar gevraagd wil niemand echter iets zeggen. De voorzitter is spreekbuis.”

Toch is dat collectieve stilzwijgen beslist betekenisvol  en dus absoluut het citeren waard, uiteraard mét bronvermelding.

Sjonge jonge!

Zwijgende meerderheidOnze mailbox stroomt vol. Het gaat ons enkele weken kosten om al die tips te lezen, te wegen en te verwerken. En geloof maar dat we regelmatig met rode oortjes achter onze beeldschermen zitten. Want onze post van vanmorgen (Het Tribunaal) heeft heel wat losgemaakt. Naast geheime geheimen ook veel roddel en achterklap waar we als site niet zoveel mee kunnen, maar het leest lekker weg. Rotary Uden is voor ons in een totaal ander daglicht komen staan. De aanstichters van de broedermoord en het vijfkoppige executiepeloton kunnen hun borst natmaken. Of misschien nog beter: een lange vakantie boeken…

Interne kwestie

rotaryWij lezen op BD: “Waarom Rotary het besluit (het royeren van Harrie Boogers) nu pas neemt, terwijl Boogers al enkele jaren voor Lips werkt, wilde Rotaryvoorzitter Frank de Winter vandaag niet uitleggen. ‘Het gaat om een interne kwestie waarover we geen mededelingen doen’, zegt hij. Wat bij ons de vraag oproept of er ook Rotarians zijn die naar aanleiding van dit akkefietje de eer aan zichzelf houden en zich bij een ander clubje aansluiten… Maar wij verwachten niet dat Hauptmann Frank de Winter zich daar in het openbaar wel over zal uitlaten.

Wij horen wel eens wat…

rotary

…en wij delen graag met onze lezertjes wat ons zoal ter oren komt.

Zo vernamen we – via een anonieme tip, waarvoor dank – dat Rotary Uden het geridderde en gelauwerde lid Harrie Boogers geroyeerd heeft op aandringen van een Rabobankdirecteur (denk aan Libor en Euribor) en een wethouder (0,8 FTE op basis van één raadszetel). Op zich interesseert het ons niet wat zo’n clubje van zelfbenoemde notabelen uitspookt en meneer Boogers behoort niet tot onze vrinden, maar de reden van de excommunicatie vinden we wel bijzonder genoeg om te vermelden: Boogers is geëxcommuniceerd vanwege zijn (zakelijke) relatie met onze dorpsgenoot Roger Lips omdat “de problematiek van Roger Lips en zijn vennootschappen, ondoorgrondelijk is en daardoor de basis zou kunnen worden van een kwestie, die de Rotary mogelijk zou kunnen schaden.”

Helaas hebben we geen ledenlijst van Rotary Uden, maar wij zouden nooit onze hand in het vuur steken voor de ruim boven modale Rotarians die wij wél kennen (Hoi Ad, Cees, Dirk, Erik en Eric, Frank, Jan, Mattie, Peter en Roland). En dus zou volgens ons de conclusie moeten zijn dat Rotary Uden zichzelf beter per direct kan opheffen omdat het doopceel van vrijwel alle Rotarians “de Rotary mogelijk zou kunnen schaden”.

Alive and kicking: Roger Lips

Kijk. Onze dorpsgenoot Roger Lips weer in de Telegraaf. Maar nu zonder woordjes als ‘voortvluchtig’, ‘gevallen’, ‘failliet’. Kennelijk schat de grootste krant van Nederland de kans hoog in dat Lips de finale slag tegen de staat gaat winnen. En dat is reden om de toon te matigen. Afijn, lees zelf maar, Roger Lips slijpt de messen. Als Lips wint en zijn voormalige woning aan de Heinsbergenstraat weer betrekt, dan verdient hij een gemeentelijk welkomstcomité dat hem het ereburgerschap verleent alsmede een serenade door de harmonie, een lofdicht door Maarten van den Elzen en een aubade door burgemeester Hellegers. Wij zullen verslag doen!