Tagarchief: lokaal

Waarom een onafhankelijke, regionale/lokale pers belangrijk is

BD“COMMENTAAR
Valse start

Als eerste gemeente in deze regio presenteerde Uden gis­teravond het nieuwe college van burgemeester en wet­houders en de plannen voor de komende vier jaar. Een coalitie die vanwege de vor­ming en voorgeschiedenis extra zijn best zal moeten doen om het vertrouwen van de Udense inwoners te krijgen of te heroveren.

De nieuwe combinatie van VVD/ Leefbaar Uden, Jong Uden, PvdA, Gewoon Uden en D66, leidt in Uden alom tot gefronste wenkbrauwen en onbegrip omdat het in fei­te een voortzetting is van de oude coalitie. Een verbond van bijna uitsluitend verlie­zers, aangevuld met enkele kruimelpartijen om toch maar de gewenste meerder­heid te kunnen halen. De achterbakse manier waarop die coalitie werd gesmeed ­achter de rug om van win­naar SP die nog met de ge­sprekken bezig was – was al te laken. Dat geldt ook voor de gretigheid waarmee de kleine partijen hun steun toe­zegden in ruil voor een (part­time) wethouderszetel. Om iedereen tevreden te houden werd gelijk ook maar het aan­tal wethouders én uren uitge­breid. In tijden dat iedereen moet bezuinigen is zoiets niet uit te leggen. Eigenbe­lang lijkt bij dit alles voorop te staan. Daarmee maakt de­ze coalitie een behoorlijk val­se start.”

Dit is het redactionele commentaar in Brabants Dagblad van vrijdag 25 april 2014 op de vorming van coalitie (VVD, Jong Uden, Gewoon Uden, D66, PvdA) in Uden.

Lokaal de grote winnaar met Jong Uden voorop

Afbeelding

  1. Jong Uden: Thijs Vonk met 1,0 fte
  2. Gewoon Uden: Ben Tuithof met 0,8 fte
  3. PvdA: Gerrit Overmans 0,7 met fte
  4. D66: Mattie van Merwerode met 0,7 fte
  5. Leefbaar Uden: René Peerenboom met 0,5 fte
  6. VDD: René Peerenboom met 0,5 fte

 

Lokale partijen samen (Jong Uden, Gewoon Uden en Leefbaar Uden) 2,3 fte
René Peerenboom: “Dat wethouderschap kan makkelijk parttime, ik combineer het als VVD-er al jaren met een parttime wethouderschap voor Leefbaar Uden.”