Tagarchief: loonoffer

Kapvergunningvrij?

Schermafbeelding 2015-02-20 om 06.25.04
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Uden is opgenomen dat de volgende houtopstanden kapvergunning vrij zijn:

  • fruitbomen, inclusief notenboom
  • wegbeplantingen en eenrijige beplanting van populieren en wilgen, tenzij deze geknot zijn
  • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bedoeld voor de kerstbomenteelt
  • bomen die geplant worden met het doel deze te verhandelen
  • bomen die vanuit het oogpunt van onderhoud en veiligheid te dicht opeen staan
  • bomen met een stamomtrek van minder dan 75 cm gemeten op 1,3 meter boven het maaiveld

Een brief. Van een retailer in nood.

VenD-UDenGeachte heer Peerenboom,

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, kampt V&D met zo grote problemen dat we zelfs dwangmiddelen hebben moeten inzetten om het hoofd boven water te houden. Zo hebben onze medewerkers onder meer een loonoffer van bijna 6% moeten brengen. Daarnaast hebben ze zich bereid moeten verklaren tot meer flexibiliteit. Die flexibiliteit betreft niet zozeer de bereidheid tot het verrichten van overwerk, maar wel het door de dagen heen accepteren van onbetaalde uren omdat er nu eenmaal geen zak te doen is in de winkel.

Met uw – ongetwijfeld goed bedoelde – plan om maar liefst een hele week feest te vieren bij de opening van ons filiaal Uden maakt u ernstig inbreuk op ons besparingsprogramma.

De ervaring leert namelijk dat in de eerste weken bezoekers wel kijken, maar niet kopen. En daar kunnen we ons personeelsbestand natuurlijk niet voor inzetten.

Ik hoop dan ook dat u alsnog bereid zult zijn tot versobering van het feestprogramma, zodat we zo spoedig mogelijk daarna kunnen doen waarom het ons te doen is: omzet draaien, zonder flauwekul.

Met vriendelijke groet,

Locatiemanager V&D Uden