Tagarchief: maarten prinssen

Kelderwoningen Sersterpark

kelderwoningWethouder Maarten Prinssen wil liefst 80 woningen in het Sesterpark (Uden-Zuid); de buurt vindt de 50 uit het coalitieakkoord nog te veel, uit liefde voor groen en ruimte. Ons voorstel: ondergronds bouwen om kool, geit en wolf te sparen. Met moderne LED-verlichting kan in huis het natuurlijke kleurverloop van daglicht feilloos worden gesimuleerd en door de woningen te voorzien van 8K Oled-schermen in plaats van traditionele ramen kunnen bewoners 24/7 hun eigen uitzicht bepalen zodat – indien gewenst – altijd het zonnetje schijnt in de kelderwoningen onder het Sesterpark, ook als het bovengronds pestpokkenweer is waar je nog geen hond door zou jagen.

Opluchting ten gemeentehuize

maartenprinssen mooiudenZelden kwam het college van B en W zo tevreden terug van zomerreces. Nu de extreem kritische MooiUden-krant heeft opgehouden te bestaan, haalt vooral wethouder Maarten Prinssen (VVD-Leefbaar) opgelucht adem: niet langer hoeft hij te vrezen het mikpunt van spot en sarcasme te worden in dit quasi-journalistieke medium. Het voelt als een cadeautje dat MooiUden door zelfontbranding is verdwenen zonder ingrepen van hogerhand (sluiting van de krant en censuur waren al in voorbereiding). Het vertrouwen in politiek en journalistiek bloei weer op in het oh zo mooie Uden…

Burgerschapsterras

gemeentehuisOm de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, politiek en ambtenarij te bevorderen opent de gemeente Uden een terras op de stoep voor het gemeentehuis aan de Markt. Burgemeester Hellegers en zijn wethouders zullen beurtelings terrasdienst draaien om te onderstrepen dat zij voor alles dienstbaar zijn aan de bevolking. Wethouder Maarten Prinssen van o.m. armoedebeleid is aangewezen om armlastige Udenaren met een ‘drankje van de zaak’ welkom te heten.

Wij lezen in ons ochtendblad

markantsloop“Uit de beantwoording door de nieuwe coalitie op de gestelde vragen bleek dat de coalitie gaat proberen geld weg te halen bij Theater Markant om dat in te zetten voor andere culturele instellingen, waaronder het MRK.”

En vragen ons af: is hier sprake van voortschrijdend inzicht (en dat zou tijd worden!), een nog te schillen appeltje of heeft Cor van der Heijden zijn hand overspeeld – wat hoop geeft voor de monumentale lindebomen op/aan de markt.