Tagarchief: maria

Er is een kindeke geboren…

pampersIn die dagen had de Heilige Moedermaagd niet de beschikking over Pampers en ook geen stromend water om even een handwasje te doen. Van voedstervader Jozef is wel bekend dat hij handig was in de houtbewerking, maar over zijn huishoudelijke kwaliteiten rept de Bijbel niet. Dus de Heilige Maria moet met Kerst de handen vol gehad hebben aan de verzorging van kindje Jezus, zeker ook omdat van staatswege georganiseerde kraamzorg in die dagen nog niet bestond en er geen familie in de buurt woonde die een stukje mantelzorg op zich kon nemen. Kortom, het was een heel gedoe daar in Betlehem. En dan ook nog die os en ezel en al die kraamvisite! Nee het was beslist geen lolletje, die allereerste Eerste Kerstdag. Denk daar deze Kerst maar eens over na…

Maria-Boodschap

maria boodschap25 maart, dus precies 9 maanden voor Kerstmis, vieren we Maria-Boodschap (Aankondiging van de Heer / Annuntiatio Domini): de aartsengel Gabriël bracht volgens Luc. 1:26-35 een bezoek aan Maria in haar huis te Nazareth om te melden dat God haar uitverkoren had om de moeder van zijn Zoon te worden. De Bijbel vermeldt niet of de Heilige Maagd het kwakje Gods eigenhandig heeft ingebracht of dat de aartsengel  nog heeft moeten helpen bij de inseminatie, maar zeker is wel dat we sindsdien op 25 december het Kerstfeest vieren.

Eerherstel voor Bernadette

LourdesGoed idee om de zorgkosten te drukken: eerherstel voor de Bernadette Soubirous van Lourdes. Want zelfs al is de heilzame werking van het heilige Lourdeswater op z’n zachts gezegd hoogst twijfelachtig, als placebo doet het zeker niet onder voor de veel duurdere nep-medicijnen die overal te koop zijn en worden voorgeschreven.

Bovendien kun je wijwater eindeloos  verdunnen met gewoon kraanwater zonder dat het aan aan geneeskracht inboet. Zeker als je er dit liedje bij zingt:

Te Lourd’ op de bergen

Te Lourd op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de moeder van God.
Ave, ave, ave Maria (2x)

Zij riep Bernadette, een nederig kind:
“WIe zijt gij”, vroeg ’t meisje, “die u daar bevindt?”
Ave, ave, ave Maria (2x)

“Ik ben d’onbevlekte en zuivere maagd,
gans vrij van de zonden heb ik God behaagd.”
Ave, ave, ave Maria (2x)

“Dat pelgrims hier komen van wijd en van zijd,
‘k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt.”
Ave, ave, ave Maria (2x)

We leggen het nog één keer uit

MARIA50En weer stelt een lezertje ons de vraag hoe het mogelijk is dat we vandaag (8 december) het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria vieren terwijl het over krap drie weken al Kerstmis is (haar bevalling en de geboorte van het Kindeke Jezus) wat een wel heel korte zwangerschap suggereert. We leggen het nog één keer uit: Vandaag vieren we niet de wonderbaarlijke bezwangering van de moeder Gods, maar de conceptie van de heilige maagd zelf in de buik van haar moeder, Anna. En inderdaad: de geboorte van de Heilige Maagd vieren we precies negen maandan later, op 8 september. Die onbevlekte ontvangenis was nodig om ervoor te zorgen dat de aanstaande moeder van Jezus zonder de erfzonde ter wereld zou komen. Want dat wilde de Grote Baas natuurlijk niet hebben, een Verlosser met een zondig geboortevlekje.