Tagarchief: Meierijstad

In plaats van een referendum

Dhr van Rooij, burgemeester gemeente MeierijstadIn Landerd hebben ze een herindelingsreferendum gehouden waarmee Jan en alleman aan de haal is gegaan en dat dus helemaal niks heeft opgeleverd.

In Uden is de burgers helemaal niets gevraagd.

Daarom bereidt een groep verontruste Udenaren een adoptieverzoek voor aan burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Zij willen graag als inwoners van Veghel/Meierijstad worden geadopteerd. In eerste instantie op individuele basis, maar het is denkbaar dat later  groepen (denk aan Uden-Zuid) zich met een collectief adoptieverzoek tot de Meierijstedelijke burgervader richten in de hoop dat de gemeente Uden geleidelijk en langs vreedzame weg opgaat in de gemeente Meierijstad.

Uden doet nog maar eens ’n dutje

trotsop veghelTerwijl slaperig Uden zich met een ochtendhumeur naar de toekomst droomt, gebeurt in Veghel (Meierijstad) waar Uden alleen van kan dromen. ,,Meierijstad is hot”, zegt wethouder Jan Goijaarts (CDA, economie). ,,In april werd het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard door de Raad van State en nu is het terrein al uitverkocht.” Het gaat in totaal om zeven bedrijven die zich gaan vestigen op de bijna dertig hectare van het Foodpark. ,,Die bedrijven zijn samen goed voor zo’n duizend extra banen”, rekent Goijaarts voor. En Uden? Uden draait zich nog eens om, kruipt diep onder de dekens en zucht: #hierhoUDENwevan…