Tagarchief: MFA

Huichelarij!

frietDe gemeente Uden is bezig snackbar Germenzeel weg te treiteren. Want de gemeente wil op deze locatie geen ongezonde voeding stimuleren. “Bij de ontwikkeling van het nieuwe ontmoetingsplein zijn ‘gezondheid’ en ‘bewegen’ belangrijke uitgangspunten, aansluitend op de centrale functie van de sporthal en programma’s als ‘De gezonde school’ en ‘Jongeren op gezond gewicht” huichelt dezelfde gemeente Uden die een complete vetstraat met fastfoodketens pal naast het ziekenhuisterrein doodgewoon vindt!

O-xit

odiliapeelDe arrogantie van Uden, en dan vooral van de VVD en de VVD jongerenafdeling Jong Uden vraagt om een krachtig antwoord.

Robert van den Berg maakte het gisteren wel heel erg bont: “We geven hiermee een volstrekt verkeerd signaal af: Uden lost het probleem wel op als het geld op.

En dat terwijl de Peel altijd al aan de achterste mem hangt en eindeloos moet soebatten voor iedere voorziening. “We gaan vaart zetten achter de plannen om – samen met Volkel – uit de gemeente Uden te stappen en ons aan te sluiten bij Veghel”, aldus een woordvoerder van het PV (Peels Verzet).

Weerlozen eerst.

Sloopbeleid
Een van de allerlaatste panden in bebouwd Uden die ons nog herinneren aan ons agrarische verleden, aan hoe onze voorouders ‘in het zweet huns aanschijns’ een karig maal wisten te ontfutselen aan de schrale, Brabantse zandgrond. Dit bescheiden monumentje dat als wijkgebouw nog jarenlang tegen een betaalbare huur ten dienste kan staan van allerlei verenigingen moet PLAT omdat onze bestuurders GROOT willen denken, in onbetaalbare Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) waaraan weerloze, kleine verenigingen als eerste te gronde gaan…

Accommodatiebeleid Uden

Schermafbeelding 2015-09-25 om 08.31.40“Leefbaarheid begint bij een plek in de buurt waar mensen elkaar treffen of samen bezig zijn. Met de invoering van het nieuwe accommodatiebeleid heeft Uden dat een stuk lastiger gemaakt. Een groot aantal kleine buurthuizen is dicht nog voordat het alternatief, de grote multifunctionele accommodaties, goed en wel gestart is.

Uden scheert groot en klein over één kam, in tarieven en afspraken. Dat kan niet. Al vanaf de start is met name door de SP gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Het wordt tijd dat ook de rest van de Udense politiek inziet dat de ingezette koers bijgesteld moet worden om te voorkomen dat clubs en buurthuizen het loodje leggen.”

Redactioneel commentaar BD (papier)