Tagarchief: Mill

Knoerissenopvangcentrum


Het enorme drama van de meer dan 2000 door brand omgekomen biggetjes dat zich afgelopen avond/nacht heeft voltrokken in het naburige Mill laat c.v. de Knoerissen niet onberoerd. Hoewel de officiële sleuteloverdracht nog moet plaatsvinden, is de voltallige Raad van Elf onder voorzitterschap van Prins Porcellus VII in spoedvergadering bijeengekomen om een directe-hulpactie op touw te zetten. “De nood is zo hoog, dat we besloten hebben Markant, onze eigen knoerissenstal, ter beschikking te stellen voor de opvang van de geredde zeugen en biggetjes”, aldus een aangedane Prins, “Hoe we dat oplossen met Carnaval, zien we in de loop van de week wel, maar ‘nood breekt wet en first things first’ zeggen we hier in Uden”.

De verlossing komt uit Landerd

Afbeelding

Het idee is er, de organisatie staat, de website (herindelen.nl) is al in de lucht – maar nog niet af. En dat laatste is een groot voordeel: nu kunnen Odiliapeel, Volkel en Uden nog makkelijk aansluiten om zichzelf volgens het zelfde eenduidige en transparante principe ter adoptie aan te bieden. Wij zijn enthousiast!

 

Zie hier het persbericht:

*** PERSBERICHT ***

‘Zorgen dat Reek, Schaijk en Zeeland goed terechtkomen’

Politieke partij Herindelen opgericht

LANDERD – Het is officieel. De Vereniging Herindelen is opgericht. Een partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van Landerd in maart 2014, met slechts één punt op de agenda: de gemeente herindelen. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger uit elk dorp: Theo van Duren uit Reek, Jos Roelofs uit Schaijk Cees van Dongen uit Zeeland. Daarbij is het de bedoeling dat alle kernen goed terechtkomen.

Het idee voor de partij komt voort uit de collectieve onvrede van de Landerdse burgers. Inwoners van alle drie de dorpen zijn teleurgesteld en vinden dat het tijd is voor actie. Het doel is om Reek, Schaijk en Zeeland zo goed mogelijk onder te brengen bij een gemeente naar keuze. Om te bepalen waar elk dorp naartoe gaat wordt geluisterd naar de burgers. Zij mogen hun wensen kenbaar maken.

Denkbeeld

Gelijkgestemden zijn van harte welkom bij Herindelen. De partij opereert niet vanuit een politiek denkbeeld. Iedereen mag dus aansluiten. Daarbij probeert Herindelen ook jongeren en vrouwen terug in de gemeenteraad te krijgen. Mensen die interesse hebben of meer willen weten kunnen contact opnemen met het partijbestuur via info@herindelen.nl.