Tagarchief: naam

Perfide buren (Uden en Landerd)

logo-maashorstHet gemeentebestuur van Oss werd onaangenaam verrast door deze keuze (voor de naam gemeente Maashorst), zo geeft Buijs aan. ,,Wij vernamen dit uit de media. Wij hebben onze ‘verbazing’ erover uitgesproken dat beide gemeenten niet het initiatief hebben genomen om dit vooraf met hun BRT-collega’s en buurgemeenten te bespreken. En ook de vele natuurlijke gelegenheden daarvoor niet heeft benut. Dit strookt niet met hoe wij vinden dat partijen in dit samenwerkingsverband met elkaar om zouden moeten gaan.”

Uden, Joede, Jude, Uje

plaatsnaamUjeHet zal u wel eens opgevallen zijn dat vreemde-talensprekers moeite hebben om het woord ‘Uden’ correct uit te spreken, wat tot ongewenste associaties kan leiden. Zo willen Britten en Amerikanen onze dorpsnaam nog wel eens verbasteren tot Joede’, wat een sterke klankovereenkomst vertoont met het Duitse woord voor Jood ‘Jude’. Omdat deze spaakverwarring kan leiden tot risicovolle gevoeligheden (denk aan de Midden-Oostenproblematiek) en risico’s zoveel mogelijk ingeperkt dienen te worden, wordt de inwoners van onze gemeente verzocht consequent de dialectvariant van onze dorpsnaam te gebruiken: “Uje”. Het college van burgemeester en wethouders overweegt om deze variant ook in de officiële spelling van de gemeentenaam te implementeren. Een verzoek daartoe is inmiddels ingediend bij de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland.

Uden, een dorp om U tegen te zeggen

uden-ujeElkander met U aanspreken, heet op z’n Frans vousvoyeren. In het Nederlands gebruiken we het werkwoord uj’en (analoog aan jijen en jouwen). Oorspronkelijk met een ‘d’ als tussenklank, maar door fonetische assimilatie is deze dentaal vervangen door een j-klank. Des te opmerkelijker is het, dat in het dorp dat zijn naam ontleend heeft aan het werkwoord u’jen (en deze afwijkend van de gebruikelijke orthografie van de plaatsnaam ook zo uitspreekt) de aanspreking U zelden voorkomt. Men gebruikt in Uden bijvoorkeur de woorden ge en gij voor de beleefdheidsvorm.