Tagarchief: nettenboetsters

Historische dwalingen

Kerk Uden - Van Gogh
Nadere bestudering van dit schilderij van Vincent van Gogh leert op de eerste plaats dat dit werk niet in de regio Den Haag is ontstaan, maar in de omgeving van Uden: de markante contouren van de Udense Petruskerk zijn duidelijk zicht- en herkenbaar in de skyline. Tevens wordt duidelijk dat dit kunstwerk onmogelijk uit 1882 kan stammen: tot 1886 had Uden nog de oude Petruskerk die op 4 april van dat jaar door brand verwoest werd. De nieuwe Petrus werd in april 1890 in gebruik genomen, dus het schilderwerkje kan op z’n vroegst in dat jaar ontstaan zijn. En omdat het boeten van netten geen deelĀ  heeft uitgemaakt van de Udense volkscultuur, is het aannemelijker dat de afgebeelde vrouwen bezig zijn met het maken van kantwerk voor de beroemde Brabantse poffer. En die duinen? Nou dat is gewoon Bedaf. QED.