Tagarchief: nominatie

Meld nu je favoriet aan!

WindeiIn het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) kun je vanaf nu kandidaten nomineren voor het gouden windei. Op deze site zullen we regelmatig tussenstanden publiceren, maar ook opmerkelijke aanmeldingen met skitterende persoonsbeschrijvingen. Wat te denken van de categorie ‘Top die kop’ voor de selfie-koning die het vaakst in de media verschijnt? Of ‘Meelworm van de maand’ voor de genomineerde die met het meeste meel in de mond praat. Of ‘Kletsmajorette (m/v)’ voor de persoon die het meest uit z’n nek lult? Kortom: ga los en maak van je hart geen moordkuil en stuur je voordracht naar: info@gekkermoethetnietworden.nl

Schokkend, treurig, triest, niet te begrijpen en onaanvaardbaar

BesteBinennstad kopieUden ligt eruit. Mag niet meer meedoen aan de verkiezing tot ‘Beste Binnenstad’. Schandelijk! Onverdraaglijk. Niet eens de finale gehaald! En dat is allemaal de schuld van gekkermoethetnietworden.nl die totaal niet-journalistieke site geeft een volkomen vertekend beeld van wat Uden is. En zo’n jury – we leven anno 2015 – googelt eens wat en komt dan ongewild – we benadrukken de onafhankelijkheid van de jury – die schandelijke vuilspuiterij van GMHNW tegen. Geen wonder dat men zich dan even achter het oor krabt en bedenkt geen risico te willen nemen. Daarom eisen wij dat de gemeente Uden per direct en onmiddellijk alle subsidies aan gekker-moet-het-niet-worden intrekt. Sterker nog: alle eerder verleende subsidies met terugwerkende kracht terugvordert.

Markant niet genomineerd als kermisattractie

AfbeeldingOver de officiële protestbrief wordt nog druk overlegd met een team van advocaten. Maar dat Cor en Maarten furieus zijn, steken ze niet onder stoelen of banken. “Die hele kermis is over een dag of 10 weg. Dat kun je toch niet duurzaam noemen. En als je ziet hoeveel energie die helse machines verbruiken, daar stook je half Uden een winter mee warm! Daarom vinden wij het een grof schandaal dat Markant Uden niet genomineerd is voor de verkiezing tot ‘beste attractie van de kermis‘. We laten het er niet bij zitten en gaan dit uitvechten, desnoods tot de hoogste instantie, want hiermee wordt heel cultureel Uden onrecht aangedaan”, zo klinkt het strijdvaardig.