Tagarchief: Noord-Brabant

Versie-geschiedenis

versie 3.0Versie 1.0: Fusiepoging Uden + Veghel + Boekel, totaal mislukt (er zijn nog beelden!)

Versie 2.0: Fusiepoging Uden, Landerd, Bernheze mislukt (Bernheze haakt af)

Versie 3.0: Out-of-options-fusie Uden + Landerd failure-in-progress (verzet in Schaijk en Reek, twijfel onder bevolking Landerd en Uden, gedoe over de naam Maashorst, onvoldoende slag- en bestuurskracht)

Versie 4.0: Vorming échte Maahorstgemeente van Bernheze, Landerd Oss en Uden dankzij ingreep provincie Noord-Brabant.

Provincie zet Bernheze mes op keel

mesVolgens de provincie heeft de gemeenteraad van Bernheze dan wel gekozen voor zelfstandigheid “Maar uit uw analyse maken we op dat de optie van splitsing van uw gemeente zeker niet slechter scoort” zo staat in de brief van Gedeputeerde Staten. Volgens de provincie heeft de keuze van Bernheze gevolgen voor buurgemeenten en, “wij achten ook hun bestuurlijke opvattingen relevant“. En dus kunnen Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch naar Meierijstad, kan Heesch naar Oss en mag Uden Nistelrode wel inpikken, al dan niet als Maashorstgemeente… Discussie gesloten, referenda overbodig.

Functioneringsgesprek

Zou Willem-Alexander zo nu en dan functioneringsgesprekken voeren met zijn commissarissen des konings? En zou onze Wim van de Donk al aan de beurt geweest zijn? Lijkt ons van niet. Want Wimke bakt er niks van en tijdens zo’n onderonsje met de koning zou dat klip en klaar blijken. Met als onontkomelijk resultaat een consilium abeundi, zonder vertrekbonus. Van een echte provinciebestuurder mag de koning toch verwachten dat-ie ingrijpt als zijn locals ontsporen met imbeciele plannenmakerijen. Zoals gemeente Meierijstad en Maashorst. Wim laat iedereen maar lullen en ziet wel waar het schip strandt. Een echte bestuurder had al lang ingegrepen, Veghel en Uden bij de oren gepakt en gezegd: zie maar hoe je het oplost, maar jullie moeten samen door één deur omdat dat de enige logisch oplossing is. En of omliggende dorpen als Schijndel, Rooi of Zeeland meedoen, dat zien we later wel. Maar Wim doet niks. En daarom moet-ie zich zorgen maken over zijn eigen toekomst als Willem-Alexander hem belt…

Vraag van een verontrust lezertje

onkruidjeroermenietGeachte redactie,

Met enige regelmaat zie ik een klein tractorachtig voertuigje door Uden rijden met een knalgele tank waaruit een mij onbekende vloeistof over straten en trottoirs wordt gesproeid. Tot nu toe ging ik ervan uit dat het hier onkruidbestrijding betrof met chemische middelen. Maar naar aanleiding van verontrustende berichten in de media, vraag ik mij toch af of hier wellicht sprake kan zijn van het op de openbare weg dumpen van chemisch afval uit de criminele verdovende-middelenfabricage.  Heel verdacht vind ik het dat de chauffeur van het karretje geen officieel en herkenbaar gemeente-uniform draagt. Is het raadzaam om in voorkomende volgende gevallen contact op te nemen met de gemeente Uden, afdeling Publieke Werken, of is het beter direct de politie te waarschuwen?

Met vriendelijke groet,

Een verontrust lezertje.

Uden, de naam van superprovincie zuidoost

ImageDe top van het kabinet overlegt vanmiddag met de fractiespecialisten van regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de samenvoeging van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Donderdagmiddag vindt er nogmaals overleg plaats. Dan schuiven ook de fractieleiders van de partijen aan. Inmiddels is al wel overeenstemming bereikt over de naam van de nieuw te vormen superprovincie: zuidoostelijk Nederland zal Uden gaan heten vanwege de zeer centrale ligging van Uden én omdat Uden van oudsher de G-spot van de zuidelijk Nederlanden is.

Uden erfgoedlocatie Vincent van Gogh

VanGoghVincent van Gogh moet na zijn verblijf in Drenthe (eerst in Hoogeveen en daarna Nieuw-Amsterdam) op 2 december 1883 Uden hebben aangedaan toen hij op weg was naar zijn ouders in Nuenen. Het is zelfs nagenoeg onmogelijk dat de wereldberoemde kunstschilder indertijd de abdij van de Zusters Birgittinessen “Maria Refugie” niet heeft gezien. Deze belangwekkende historische feiten bieden Uden de unieke kans om aan te haken bij het Van Gogh-jaar en zijn rechtmatige deel van de te verwachten 15.000.000 euro Brabantse inkomsten uit dit evenement op te eisen. Aan onze ‘city marketeer’ de taak om deze prachtkans om te zetten in klinkende munt!