Tagarchief: ontheffing

Stadse fratsen

wildplassenHoe weinig begrip de burgermaatschappij heeft voor het boerenleven, blijkt wel uit de wildplasverboden die in veel gemeenten gelden. De sanitaire dichtheid in de bebouwde kommen van Nederland rechtvaardigt een regelgeving die toiletbezoek verplicht stelt voor de gewone burger in nood. Maar ten platte lande – de boeren biotoop bij uitstek – kan men niet eisen dat er om de paar honderd meter een Dixi wordt neergezet ten behoeven van de landman en -vrouw met aandrang. En dus is het aldaar gebruikelijk (en met kerkelijke zegen toegestaan!) om Gods water over Gods akker te laten lopen. Die coulance mag de boer ook verwachten bij zijn of haar incidentele bezoek aan De Stad. Daarom stelt het BoerenOntlastingsFront (B.O.F) voor, om een algehele ontheffing van het wild-plas- en -poepverbod te koppelen aan het bezit van een tracktorrijbewijs. Een stukje erkenning van de plattelandscultuur.

Arbeidsmigrantenhotel in Flatwijk Uden

arbeidsmigrantenTypisch jaren ’60, de hele opzet van de Flatwijk in Uden. In die tijd had grond nauwelijks waarde en dus zijn de flats indertijd wel heel riant in de ruimte geplaatst. Kostbare bouwgrond is hierdoor jarenlang onbenut gebleven. Door in het open gebied tussen de bestaande bebouwing zogenaamde containerwoningen te plaatsen met een beperkte hoogte van pakweg twee lagen, houden zelfs de flatwoningen op de eerste verdieping een relatief vrij uitzicht. Door aan dit inbreidingsproject een tijdelijke ontheffing als Polenhotel te geven, hoeven we ook geen ingewikkelde bestemmingsplanprocedure te doorlopen, met alle risico’s van bezwaarschriften en kostbare rechtszaken. Bovendien kunnen we per direct voorzien in een gedegen beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten, waaraan het in Uden tot nu toe heeft ontbroken.