Tagarchief: ontwikkeling

Nog niet is alles verloren…

KnoflookpadUden-zuiderlingen die het natuurgebiedje in Nieuw Hoenderbos willen behouden hebben best nog wel instrumenten om de bouwplannen te blokkeren. Het uitzetten van een kudde knoflookpadden en het aanleggen van een afgesloten knoflookpaddenwengebied lijkt ons al een aardig begin. Maar er zijn meer soorten op de ‘rode lijst‘ die geschikt zijn als natuurbeschermers.

Natuurontwikkeling

In ons moestuintje ligt de natuur permanent op de loer om zijn slag te slaan als we even niet opletten. Twee dagen pokkenweer (of geen tijd) en het pluksel overwoekert de breekboontjes. Slakken openen sinds vorige week massaal de aanval op onze sla. En ondergronds nemen aaltjes onze aardappelen te grazen. Kortom, het is een ervaringsfeit dat de natuur zichzelf wel weet te redden – als we haar ook maar even de kans geven. Daarom begrijpen we niet dat voor de natuurontwikkeling van de Maashorst complet projectgroepen moeten worden opgetuigd en externe bureaus ingeschakeld: koop die stinkboeren uit en laat de natuur zijn goddelijke gang gaan. Schijnt ze al duizenden jaren te doen zonder onze hulp.

Dico-terrein: scenario 5

dico
Coalitie Kakelbont legt 4 scenario’s voor aan de gemeenteraad voor de ontwikkeling van het Dico-terrein:
1) Nog even braak laten liggen
2) Woningbouw
3) Sporthallen + seniorenwoningen
4) Evenemententerrein
Wij voegen daaraan graag een vijfde scenario toe: het hele gebied inrichten voor woonwagens met vaste standplaatsen en plek voor (internationale) gasten die nog echt een reizend bestaan leiden. Zeker nu de woonwagencultuur is erkend als immaterieel erfgoed biedt dit scenario volop mogelijkheden om Uden definitief op de culturele kaart van Nederland te zetten.