Tagarchief: Oventje

Uden Zuid als wingewest

sesterparkDe verstening van het Sesterpark lijkt alleen tegen te houden als de Uden-Zuiderlingen aansluiting zoeken bij de andere wingewesten van Uden (Odiliapeel en Volkel, maar bijvoorbeeld ook het totaal verziekte Uden-Noord) en snel toenadering zoeken tot Schaijk, Reek en Oventje.

Het is eerder vertoond dat de macht in een stad door de geannexeerde dorpen en gehuchten werd overgenomen. Uden is en blijft een omhooggevallen dorp dat in een vloek en een zucht omgeblazen kan worden door de periferie bij de eerst komende gemeenteraadsverkiezingen.

Mag ik dan bij jou schuilen, Als het nergens anders kan?

Wikipedia: De gemeente Landerd telt 15.293 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 70,68 km² (waarvan 0,32 km² water) dat tot het landelijk gebied binnen de Stedelijke Regio Oss behoort. Het dorp Zeeland ligt echter dicht bij de Stedelijke regio Uden-Veghel. Dus ook drs. Wiki P. vindt dat Schaijk en Reek bij Oss horen.

Aantal inwoners per woonkern of kerngebied op 1 januari 2016:

Zeeland 6.573
Schaijk 7.019
Reek 1.700

De gemeente Uden telt  41.302 inwoners, dus we komen samen met Zeeland (inclusief Oventje) in de mini-gemeente Maashorst uit op een schamel 47.875 inwoners.

Het innemende en gevoelige lied van Claudia de Breij lijkt ons uitermate geschikt als volkslied voor deze uit nood en armoede geboren gemeente Maashorst.

 

Nomenclatuur-cie

ZeelandNu de grootse plannen voor een grote gemeente Maashorst al in de voorwas krimpen tot het duo-dorp Uden-Zeeland, is het de vraag of de naam Maashorst nog wel de lading dekt. Immers, ook Groot-Oss kan rechten doen gelden op de Maashorst. Omdat de ervaring leert dat een dubbele naam (Uden-Zeeland) negatief werkt op het eenwordingsproces heeft een commissie van deskundigen (Nomenclatuur-cie) zich gebogen over de naamgevingskwestie. “De naam Zeeland is een historische dwaling vanwege de verwarring met de gelijknamige provincie en omdat deze de suggestie wekt dat het dorp aan zee ligt. Daarvan is geen sprake. Daarom verdient het aanbeveling Zeeland definitief te schrappen en bijvoorbeeld voor ‘Oventje’ te kiezen als dorpsaanduiding. Daarmee komt het vertrouwde, prijswinnende en internationaal bekende Uden vrij als de overkoepelende naam voor de nieuw te vormen gemeente.”