Tagarchief: participatiewet

Psychosociale arbeidsbeperking?

jette-klijnsmaKunnen we als UWV niks mee. Met een begrip als “psychosociale arbeidsbeperking”. Te vaag. Niet meetbaar. Is vragen om problemen. En dus zeggen we NEE tegen dergelijke aanvragen. Want anders is het hek van de dam en loopt het hier storm voor die 125.000 garantiebanen. Die reserveren we liever voor duidelijke gevallen, voor mensen waaraan iedereen ziet dat er iets mee mis is, bijvoorbeeld door het ontbreken van lichaamsdelen of essentiële functies als het gezichtsvermogen. Dan hoeven we geen lastig selectietraject in te richten met alle discussies van dien. Dus wij hopen dat staatssecretaris Klijnsma haar poot stijf houdt en de brandbrief van de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant ongelezen naast zich neerlegt. Als UWV hoeven we natuurlijk niet naar de/het pijpen van die gemeenten te dansen.

Participatie

In plaats van zinloos aan sport of fitness te doen of – erger nog – aan bankhangen, zou de burger actief en vrijwillig een bijdrage kunnen leveren aan het opwekken van groene energie. Bijstandsgerechtigden zouden zelfs in het kader van de Verplichte Tegenprestatie op onvrijwillige basis gestimuleerd mogen worden om hun steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving.