Tagarchief: participatiewet

Bespiegelingen over een wandelstok

wandelstokgedraaidDe heer Gerrits uit de Akkerwindestraat is sterk tegen geweld gekant en wil niets liever dan altijd en overal de lieve vrede bewaren. Dus als hij leest over een 46-jarige man die in het gemeentehuis een ambtenaar mishandelt, is hij daar gauw klaar mee: kan niet, mag niet gebeuren!
Maar als hij vervolgens leest dat het aanvalswapen een wandelstok is, dan rijzen er toch wat vragen: een 46-jarige die – kennelijk – slecht ter been is, een man dus met een – niet nader gespecificeerde – mobiliteitsbeperking. Zou zijn conflictueuze – maar wel verbale – interactie met de beambte (het bericht spreekt van een woordenwisseling met een loketmedewerker) met enige stemverheffing hebben plaatsgevonden omdat de man in kwestie de indruk kreeg niet verstaan of gehoord te worden? En zou het denkbaar zijn dat de zaak geëscaleerd is wegens zijn – als gevolg van stress – tekort schietende communicatievaardigheid? En was genoemde loketmedewerker wel toereikend geëquipeerd voor de omgang met gestresste burgers? En is sommeren om het gemeentehuis te verlaten alsmede het met twee man (m/v) sterk ‘naar de uitgang begeleiden’ wellicht een eufemisme voor ‘bij de kladden vatten en de deur uitsmijten’? En is het dan vreemd dat zo’n man zich onheus bejegend voelt en wat met zijn wandelstok zwaait om op te komen voor zijn toch al beperkte mobiele zelfredzaamheid? En is het dan voorstelbaar dat de omschrijving ‘openlijke geweldpleging’ een wat al te subjectieve weergave van het gebeurde is?
Het is goed dat burgemeester Henk Hellegers het voor ‘zijn personeel’ opneemt, maar wellicht zou het nog beter zijn als hij precies zou nagaan wat er gebeurd is en hoe dit had kunnen worden voorkomen. Want gezien alle veranderingen in ‘het sociale domein’ (WMO, participatiewet, afijn noem maar op) zal de interactie tussen ambtenaar en teleurgestelde burger komende jaren er niet makkelijker op worden…

Participatiewet

participatiewetJonge vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen sinds kort terecht in de publiekshal van het gemeentehuis voor een stukje handvaardigheidstraining. Een woordvoerder: “Het handmatig beroeren van het mannelijke lid is een vaardigheid die substantieel kan bijdragen aan de inkomensverwerving. Tijdens deze korte en praktijkgerichte training oefenen de meiden in de verschillende varianten van de handjob. Korte slagen, lange slagen al dan niet met draaiing en tempowisseling gericht op een voorspoedige ontlading. Er zijn voldoende vrijwilligers uit het ambtelijke apparaat beschikbaar als oefenmateriaal. De dames kunnen zich na deze training als thuis werkend zzp’er vestigen of de handjob als extra skill opnemen in hun CV. Hiertoe ontvangen de deelneemsters na afloop een getuigschrift.”

Een zwijgzaam 2015

zwijgenNu de gemeenten per 1 januari nog meer invloed krijgen op het leven van de burgers, is een algemene waarschuwing op zijn plaats: maak zoveel mogelijk gebruik van het recht om te zwijgen om uzelf niet in de problemen te brengen. Ga dus niet in op open vragen, maar dwing door uw zwijgzaamheid gesloten vragen af, waarop u slechts met ‘ja’ of ‘nee’ hoeft te antwoorden en als ultieme uitweg nog kunt kiezen voor ‘weet ik niet’ of ‘geen mening’. Wees in het bijzonder bedacht op uitlokkingstrucs waarbij de tegenpartij (ambtenaar, wethouder, keuringsarts, deskundige enz.) voorwendt écht geïnteresseerd te zijn in uw persoon of uw leven. Laat u niet verleiden tot spraakzaamheid en bekwaam u in de achteloze schouderophaling. In principe staat u immers als verdachte tegenover een systeem dat u vijandig gezind is.