Tagarchief: pers

Journalisten ook

wapenstolAls BOA’s een wapenstok mogen dragen, dan moeten journalisten, reporters en persfotografen dat natuurlijk ook mogen. Want dat gele pershesje draagt het journaille vooral ter bescherming tegen politiegeweld (bijvoorbeeld tijdens ‘ongeregeldheden’), maar de gevaren bedreigen de vrije pers iedere dag en van alle kanten. Soms worden journalisten zelfs vermoord (denk aan Jamal Khashoggi). Dus een wapenstok en pepperspray lijken ons wel het minste waarmee wij de bewakers van onze democratie het vrije woord moeten beschermen.

Openbaarheid

BDHet woord ‘openbaar’ komt in het coalitieakkoord 2018-2022 alleen voor in combinatie met ‘vervoer’ en ‘transparantie’ wordt gevolgd door het nietszeggende zinnetje ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Pers, media en journalistiek worden in het geheel niet genoemd. Wel krijgt ‘citymarketing’ een eigen tekstblokje (uiteraard met gebakken lucht).

Kortom, hier ligt een mooie uitdaging voor het Brabants Dagblad.

Waarom een onafhankelijke, regionale/lokale pers belangrijk is

BD“COMMENTAAR
Valse start

Als eerste gemeente in deze regio presenteerde Uden gis­teravond het nieuwe college van burgemeester en wet­houders en de plannen voor de komende vier jaar. Een coalitie die vanwege de vor­ming en voorgeschiedenis extra zijn best zal moeten doen om het vertrouwen van de Udense inwoners te krijgen of te heroveren.

De nieuwe combinatie van VVD/ Leefbaar Uden, Jong Uden, PvdA, Gewoon Uden en D66, leidt in Uden alom tot gefronste wenkbrauwen en onbegrip omdat het in fei­te een voortzetting is van de oude coalitie. Een verbond van bijna uitsluitend verlie­zers, aangevuld met enkele kruimelpartijen om toch maar de gewenste meerder­heid te kunnen halen. De achterbakse manier waarop die coalitie werd gesmeed ­achter de rug om van win­naar SP die nog met de ge­sprekken bezig was – was al te laken. Dat geldt ook voor de gretigheid waarmee de kleine partijen hun steun toe­zegden in ruil voor een (part­time) wethouderszetel. Om iedereen tevreden te houden werd gelijk ook maar het aan­tal wethouders én uren uitge­breid. In tijden dat iedereen moet bezuinigen is zoiets niet uit te leggen. Eigenbe­lang lijkt bij dit alles voorop te staan. Daarmee maakt de­ze coalitie een behoorlijk val­se start.”

Dit is het redactionele commentaar in Brabants Dagblad van vrijdag 25 april 2014 op de vorming van coalitie (VVD, Jong Uden, Gewoon Uden, D66, PvdA) in Uden.