Tagarchief: persbericht

Persbericht CDA-Uden bewijst: oppositie leeft nog

Vandaag doen, wat nodig is voor morgen!

CDA Uden stemt tegen de begroting 2016

CDA Uden mist in de begroting 2016 van de gemeente Uden visie en ambitie.

Het CDA heeft zich verbaasd over de voorgenomen bezuinigingen en mist noodzakelijke investeringen. Zo kan het CDA zich niet vinden in het huidige accommodatiebeleid, wordt er weer bezuinigd op de cultuursector en worden investeringen die nodig zijn voor Uden niet gedaan. Het CDA voorziet grote problemen in de ontsluiting en bereikbaarheid van Uden met auto en snelle busverbindingen (HOV).

Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid loopt zonder aanpassing uit op een financieel en sociaal debacle. Niemand voelt zich thuis in het huidige accommodatiebeleid. Onze zorg ligt vooral bij het beheer en tarieven beleid. Uden mag vrijwilligers en verenigingen niet de rug toekeren. Uden moet deze vrijwilligers en verenigingen juist steunen en een luisterend oor hebben voor de bezwaren en problemen die zij ervaren met het huidige accommodatiebeleid. Accommodaties moeten vooral van en voor burgers zijn.

Cultuursector

Het college wil € 150.000 bezuinigen op cultuur en daarmee op het maatschappelijk middenveld. CDA Uden staat niet achter deze bezuiniging die vooral ten koste gaat van kleine instellingen. Het cultuuraanbod richt zich op alle groepen in de samenleving. Cultuur moet goed toegankelijk zijn en blijven voor iedereen.

Investeringen

Het college geeft nu geen prioriteit aan een impuls die het winkelcentrum hard nodig heeft. Uden heeft als winkelstad een sterke positie in de regio. Daar waar het college slechts op de winkel past, wil CDA Uden voortvarend verder om de winkels ook volgend jaar en de jaren daarna open te houden. CDA Uden is van mening dat Uden in 2016 moet investeren in de marktstraat.

Bereikbaarheid

Uden, en met name de Lippstadtsingel, slibt langzaam dicht en stevent af op een verkeersinfarct. Uden is een groene woon-werk gemeente, op korte afstand van diverse grote steden. Dat vraagt om een visie op de totale ontsluiting en bereikbaarheid van Uden. Het CDA vraagt al jaren om een studie naar de haalbaarheid van een oostelijke randweg.

Het HOV dwars door Uden laten rijden gaat ten koste van een snelle verbinding. Investeringen in vrij liggende busbanen aan de Lippstadtsingel zijn hoogst onzeker en zelfs twijfelachtig. Dat plaatst het HOV in Uden in een heel ander perspectief. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Vandaag doen, wat nodig is voor morgen!

Samenvattend mist CDA Uden in de begroting visie en ambitie. CDA Uden heeft dan ook niet ingestemd met de begroting en zou de keuze maken: “Vandaag doen, wat nodig is voor morgen!”

Wat krijgen we nou? Vraagt een lezertje ons.

Zijn we niet van gmhnw gewend, dat jullie een compleet PR-stukje overpennen. Wat is er aan de hand dat jullie het hele persbericht van Kingswoodrock overnemen?

Lief lezertje,

Dit is de uitzondering die de regel bevestigt. We gaan er dan ook zeker geen gewoonte van maken, maar we vonden het initiatief heel sympathiek en daarom voldoen we graag aan het verzoek van de organisator. Bovendien vonden we het persbericht fris & fruitig geschreven. Daar iets aan veranderen zou afbreuk doen aan de kwaliteit van het origineel.

Redactie gmhnw