Tagarchief: Polenhotel

Zelfs daarin is Meierijstad Uden de baas

Beter in bed blijvenJe zou mogen verwachten dat Uden met zijn lange traditie in de beddenbusiness, die gaat van Dico via Beter Bed tot Swiss Sense en – niet te vergeten – zijn apetrotse gastvrijheid sinds Vluchtoord, de kans zou aangrijpen om “Dé Regionale Slaapstad voor arbeidsmigranten” te worden. Maar nee hoor Veghel (Meierijstad) heeft die slag al gewonnen omdat Uden en Landers de handen vol hebben aan lullige challenges en doldwaze zelfpijperij…

Wordt Hotel Tante Pietje Polenpand?

PolenDan kan gemeente Uden wel menen dat ze de twee ‘Polenpanden’ op de Kornetstraat met een dwangsom kan sluiten, maar die Polen kunnen ze toch niet zomaar op straat zetten, die moeten toch ergens wonen. Wellicht is voormalig Hotel Tante Pietje een goed alternatief. Tegen BD (papier) hebben de twee nieuwe uitbaters van de brasserie verklaard dat ze nog niet weten wat ze met het hotel gaan doen. “De bedden en gordijnen zijn er nog. Misschien zoeken we wel een externe partij.” Qua bestemmingsplan en vergunningen lijkt ons een hotel voor Poolse arbeidsmigranten een prima passende oplossing. En dan kan Jambon misschien ook nog wat Poolse specialiteiten op de kaart zetten, dat heeft – voorzover wij weten – nog geen enkel Udens restaurant gedaan.

Polenhotels zouden een verkeerd signaal afgeven

PolenDe nieuwe participatiewet is daar heel duidelijk over: iedereen moet naar vermogen meedoen. Lieverkoekjes worden er straks, na 1 januari,  niet meer gebakken. Wie op welke wijze dan ook een uitkering van de gemeente wil, zal de handjes moeten laten wapperen. Goedschiks of kwaadschiks. En daar hebben we dus geen Polen of MOE-landers meer voor nodig. We zetten eerst het eigen volk  aan het werk. En om die reden zou het een heel verkeerd signaal zijn als we in ons beleid ruimte zouden bieden aan zogenaamde Polenhotels. Laten we het daar pas over hebben als onze eigen kaartenbakken leeg zijn.

Arbeidsmigrantenhotel in Flatwijk Uden

arbeidsmigrantenTypisch jaren ’60, de hele opzet van de Flatwijk in Uden. In die tijd had grond nauwelijks waarde en dus zijn de flats indertijd wel heel riant in de ruimte geplaatst. Kostbare bouwgrond is hierdoor jarenlang onbenut gebleven. Door in het open gebied tussen de bestaande bebouwing zogenaamde containerwoningen te plaatsen met een beperkte hoogte van pakweg twee lagen, houden zelfs de flatwoningen op de eerste verdieping een relatief vrij uitzicht. Door aan dit inbreidingsproject een tijdelijke ontheffing als Polenhotel te geven, hoeven we ook geen ingewikkelde bestemmingsplanprocedure te doorlopen, met alle risico’s van bezwaarschriften en kostbare rechtszaken. Bovendien kunnen we per direct voorzien in een gedegen beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten, waaraan het in Uden tot nu toe heeft ontbroken.