Tagarchief: programmabegroting

Top of flop

topofflopEnerzijds is het denkbaar dat u de Programmabegroting 2017-2020 (die het college van Burgemeester en Wethouders op 27 september heeft gepresenteerd) grondig hebt bestudeerd en dat u denkt helemaal toppie anderzijds kunnen we ons ook voorstellen dat u na de doorworsteling van het document concludeert: drie keer niks.
In beide gevallen kunt uw mening geven tijdens een openbare inspraakavond, die wordt gehouden op woensdag 19 oktober vanaf 19.30 in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via ingang West).

Uden begraaft spaargeld

hoekbestratenBij de huidige rentestand heeft sparen geen enkele zin: het kost de gemeente zelfs negatieve rente om geld op een spaarrekening te laten staan. Daarom heeft een ambtelijke werkgroep onder leiding van wethouder René Peerenboom een alternatief plan ontwikkeld om het gemeentelijke kapitaal van enkele miljoenen euro veilig te stellen: “We gaan het begraven!”
De werkgroep AVDD (appeltje voor de dorst) heeft ook al een aantal geschikte locaties geselecteerd om het risico van illegale schatgraving te reduceren. Op de nominatie staan: Vijfhuizerweg, Morel en ook de Marktstraat in Uden. In  Odiliapeel worden schatten begraven op de Oudedijk en het Terraveenplein.
“Met wat mazzel vinden ze de tonnen in guldens nog terug die indertijd onder de Marktstraat zijn verstopt…”, zo meldt een ingewijde.

Jong Uden zet in op crowdfunding

ClapLeuk. Zo’n Festival Uden. En fantastisch dat het mogelijk wordt gemaakt door crowdfundig. Laat zien hoeveel de Udenaar van zichzelf en zijn Stad houdt. En hoezeer Udenaren bereid zijn de portemonnee te trekken voor wat er echt toe doet. Dat concept gaan we inbrengen in de behandeling van de Programmabegroting 2016-2019. Als een aparte inkomenspost. En omdat ook bij dergelijke innovatieve concepten de kosten voor de baten uitgaan, stellen we voor het budget voor citymarketing te verdubbelen. Kan Clap communicatieregisseurs een campagne opzetten waarmee we het geld als het ware spontaan uit de zakken van de burgers communiceren.

Petitionnement van aanhankelijkheid

poezieplaatjeDe heer Gerrits uit de Akkerwindestraat vindt zijn dorpsgenoten nogal laks: krap de helft heeft in maart gebruik gemaakt van het democratische recht om een stem uit te brengen voor de verkiezing van de gemeenteraad. En de overgrote meerderheid heeft daarna geen enkele belangstelling meer aan de dag gelegd voor het belangwekkende werk van college en raad. Zeker nu de gemeentebegroting in een marathonzitting vrijwel ongeschonden door de behandeling is gekomen, vindt de heer Gerrits het de hoogste tijd dat de burgers van Uden hun waardering overbrengen aan alle raadsfracties die dit meesterwerk hebben mogelijk gemaakt. En daarom heeft hij het initiatief genomen tot een Petitionnement van aanhankelijkheid. “Maar dan niet als zo’n niemendalletje waar mensen alleen hun naam onder hoeven zetten. Ik wil juist dat burgers op een persoonlijke wijze onder woorden brengen hoezeer zij gehecht zijn aan coalitie Kakelbont en de beide oppositiepartijen. Ik denk aan een poëziealbum met handgeschreven of zelfs gekalligrafeerde teksten die gelardeerd kunnen worden met van die romantische poezieplaatjes…”