Tagarchief: rooi school

De hand van God

gijsjongudenWij van Jong Uden hebben altijd al gevonden dat die gedateerde Rooie School volledig gesloopt zou moeten worden om plaats te maken voor een prestigieus nieuw gebouw dat als een eigentijds monument recht zou doen aan onze tomeloze ambities en de skyline van dit stukje Uden zou domineren.
Maar conservatieve krachten saboteerde onze dadendrang zodat we hebben moeten schikken voor een compromis waaraan geen eer te behalen valt.
Totdat vandaag de machtige hand van God himself de restanten van de school met  kracht deed schudden waardoor niet alleen het voorhang van deze vervallen tempel werd uiteengereten maar ook de vloeren scheurden…
Is er een duidelijker teken aan de wand dat ook de Almachtige  wil dat de wensen van Jong Uden in vervulling gaan? Nou dan! Plat met die zooi en bouwen maar!

Jongensdroom (m/v)

Schermafbeelding 2018-01-17 om 04.34.57Wie heeft er niet ooit gedroomd dat zijn/haar school getroffen werd door rampspoed met lesuitval tot gevolg en een lange periode van vrijheid? Jong Uden realiseert deze jongensdroom (m/v) met de felbegeerde sloop van de Rooie School die deze week in gang is gezet. Maar zoals dat gaat met vrijwel alles waar Jong Uden voor gáát: het is pure symboolpolitiek de lessen gaan gewoon door en leerlingen die vrij willen moeten als vanouds zelf spijbelen…

Tijdbom nabij Udens College

helmenHet BP-tankstation aan de President Kennedylaan ligt té dicht bij het Udens College en de naburige moskee. En dat lijkt een groot risico vanwege het LPG-vulpunt bij dat tankstation. Wethouder Thijs Vonk geeft aan dat volgens de regels ‘de huidige en toekomstige situatie niet op orde zijn’ maar dat heeft geen gevolgen voor de omstreden nieuwbouw van de rooi school: “De aannemer is bereid om bij oplevering van de school de PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) achter te laten die tijdens de bouw zijn ingezet, samen met de valhelmen van de brommerrijdende scholieren biedt dat voldoende veiligheid in het geval er iets ontploft. En vergeet niet: een stukje extra beveiliging is ook wenselijk van wegen het dreigende terrorisme.”

Uden houdt deksel op WOB-pot

rooiboomEen lezertje mailt ons het volgende:

WOB NIET OK IN Gmhnw Uden 
82 dagen geleden (bijna 12 weken!) stuurde ik een digitale vraag naar onze edelachtbare bestuurders:
“17 feb. 2016 Zojuist via de WOB (Wet op Openbaarheid van Bestuur) bij de gemeente nagevraagd hoe het zit met onze monumentale eik, die alleen onder bepaalde omstandigheden gekapt mag worden. Binnen vier weken moet ik antwoord krijgen. Ben benieuwd.”

Omdat ik na vier weken nog niks gehoord had – de gemeente heeft gewoon die plicht , en anders is het een kwestie van fatsoen – herhaalde ik mijn vraag naar het kappen van de boom. Ik vroeg ook inzage in het rapport waaruit zou blijken dat de boom ziek, zwak en misselijk was en dus niet meer te redden.
Dat was dus rond 18 maart. Ik heb weer vier weken geacht en heb toen opnieuw een dringend verzoek ingediend om in elk geval de ontvangst van mijn verzoeken te bevestigen en om te antwoorden op mijn vragen. Nu, alweer meer dan zes weken later, stilte.

Ik denk dat ik nu de pers maar eens ga inlichten. Probleem daarbij is, dat het Brabants Dagblad selectief is in het plaatsen van ingezonden stukken. Ik ga morgen toch een poging wagen. Niet geschoten is altijd mis.

Beetje ziek

zieke eikNiet dat-ie nou op een acuut sterven ligt, maar echt gezond is de Heilige Eik bij het Udens College bepaald niet. Bovendien levert hij door de geplande nieuwbouw straks zozeer aan levensvreugde en eik-comfort in, dat een serieuze depressie alleszins denkbaar is. Bomen zijn nu eenmaal de meest gevoelige wezens in de natuur: juist omdat ze zo onbeweeglijk zijn, kunnen ze niet op eigen kracht ontkomen aan pijn en fysieke ongemakken. Daarom is het uit zuivere barmhartigheid dat het Udense college van B&W toestemming geeft om de monumentale eik preventief uit zijn lijden te verlossen. “Er zit nauwelijks nog leven in: hij staat daar maar een beetje roerloos te wezen, wat zonder enige twijfel wijst op een gebrek aan vitaliteit. Uit respect en piëteit zullen we de oude reus echter niet met de kettingzaag te lijf gaan, maar leggen we hem respectvol en geheel conform oud-Udense tradities om met een handgesmede bijl…”