Tagarchief: royement

Hoe zal het gegaan zijn?

tweetlipsWe kunnen ons niet voorstellen dat burgemeester Hellegers letterlijk tegen wethouder Van Merwerode gezegd heeft: zorg dat die Boogers uit de Rotary gezet wordt, of we zetten jou uit het college. Het zal subtieler gegaan zijn, zoals het ging bij de afgelasting van het vluchtelingendebat tijdens het G1000-feestje in Markant. Met een welgemeend advies en woorden in de trant van “Het lijkt me niet handig om Boogers als Rotarian te handhaven. Kijk om je heen wat er gebeurt en denk goed na of je je wel kunt permitteren om met zo’n man in één club te zitten. Zeker na wat er in Roermond met de entourage van Jos van Reij is gebeurd, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Als parttime wethouder die alleen op de steun van een eenmansfractie kan rekenen, is je positie nog al kwetsbaar. En dus kun je maar beter geen risico nemen. Ik zelf zou nooit de nabijheid van zo’n Boogers opzoeken. Je weet hoe schadegevoelig de reputatie van ons politici is, zeker als onroerend goed een rol speelt. En met jouw portefeuille waarin bedrijfsterreinen zitten, eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid, is je positie heel onzeker als je in verband wordt gebracht met Lips ook al is die relatie indirect, via Harrie Boogers. Eigenlijk zou ik hem die erepenning van Uden wel willen ontnemen, maar Jeroen heeft de procedure bekeken en dat gaat nog niet zo makkelijk. Bovendien zou dat publicitair op een regelrechte ramp kunnen uitlopen. Kortom ook al zit jij als privépersoon in de Rotary, je kunt weldegelijk een stukje verantwoordelijkheid nemen, die je nu eenmaal als lid van ons college hebt in het maatschappelijk verkeer.”

Het is alleszins denkbaar dat het zo gegaan is. En dat die nogal onhandige Van Merwerode per ongeluk z’n mond voorbij gepraat heeft door te stellen dat hij ook namens de gemeente Uden van mening was dat Harrie Boogers subiet geroyeerd moest worden. Het zal ons benieuwen hoe hij zich hier uit probeert te redden, want met alleen zwijgen gaat dat niet lukken. En mede-Iskariotist Erik Jansen zal echt niet voor Matthie van Merwerode in de bres springen. Het schijnt zelfs dat binnen Rabo-kringen een nieuwe begrip opgeld doet: Een Merwerodiaanse verspreking…

Schisma binnen Rotary Uden?

rotaryDe Iskarioten onder leiding van Erik Rabo Jansen zaten maandag na het avondmaal vergenoegd aan een  cognacje te nippen in de veronderstelling dat hun mede-Rotarians zich weldra bij hen zouden voegen. Maar velen gaven er de voorkeur aan huiswaarts te keren en degene die wel bleven, verkozen het aan een ander tafeltje plaats te nemen waar zij op zachte toon met elkander spraken. Hoezeer de Iskarioten ook hun oren spitsten, zij konden geen woord verstaan van wat er besproken werd. Wel bemerkten zij dat aan gene zijde de ogen werd neergeslagen als hun blikken elkaar kruisten. En een joviaal aangeboden drankje werd – geheel tegen de gebruiken in – zomaar afgeslagen. Plots stond de Raboman op met de woorden “Kom, Matthie laten we maar gaan want er schijnt mis op komst te zijn.” Toen zij in de garderobe hun wollen jas en shawl hadden aan- en omgedaan, hoorden ze een aanzwellend geroezemoes, waaruit zij maar één duidelijk verstaanbare zin opvingen: “Zij zouden geroyeerd moeten worden, want passen niet bij de normen en waarden van onze club.” Buiten hing inderdaad een vlagerige koude mis. Rillend stapten ze in hun auto’s,

Rotary International kijkt met argusogen naar Uden

rotary internationalWe krijgen wel eens een Belg als bezoeker op onze lokaal Udense site. En soms een Udenaar-op-buitenland-vakantie. Maar sinds Rotary Uden zichzelf met een  bizarre Judaskus te kijk heeft gezet, lijken we wel GMHNW International. Kennelijk trekt de broedermoord van Udense Rotarians de aandacht tot ver over de grenzen. En wij stellen ons dan voor hoe zo’n buitenlandse ‘kameraad’ met google/translate probeert te achterhalen wat er gaande is in ons gezellige en gastvrije dorpje…

Interne kwestie

rotaryWij lezen op BD: “Waarom Rotary het besluit (het royeren van Harrie Boogers) nu pas neemt, terwijl Boogers al enkele jaren voor Lips werkt, wilde Rotaryvoorzitter Frank de Winter vandaag niet uitleggen. ‘Het gaat om een interne kwestie waarover we geen mededelingen doen’, zegt hij. Wat bij ons de vraag oproept of er ook Rotarians zijn die naar aanleiding van dit akkefietje de eer aan zichzelf houden en zich bij een ander clubje aansluiten… Maar wij verwachten niet dat Hauptmann Frank de Winter zich daar in het openbaar wel over zal uitlaten.