Tagarchief: sancties

Terreur van Sociale Verzekeringsbank en UWV

‘Mensen die een vergissing maken, die iets verkeerd begrepen hebben, die niet kunnen aantonen dat de uitvoeringsinstantie een fout heeft gemaakt, die nog niet over de juiste informatie beschikken om de juiste inlichtingen te verschaffen, die een paar dagen te laat zijn met het doorgeven van inlichtingen, zij allen worden in beginsel gestraft alsof zij moedwillig frauderen.’

De Nationale Ombudsman kraakt Fraudewet (VK).