Tagarchief: schilderij

Het verschil Uden-Meierijstad

KunststraaljagersMeierijstad kiest voor het aanstellen van aanjagers voor de kunsten; Uden meent dat een afgedankte straaljager voldoende ‘kunst’ is om op niveau invulling te geven aan het gemeentelijke beeldende-kunstbeleid. En wat er nog aan kunstwerken in gemeentehuis of  depots ligt opgeslagen, kan – voorzover het nog te vinden is – terug naar de makers of gaat naar een kringloopcentrum. Op één werk na: Welgeteld één schilderij van René Daniëls krijgt de kwalificatie ‘uniek werk met een hoge economische en artistieke waarde waarvoor internationale belangstelling is’.  Dat is handel, dus dat mag blijven – of alsnog verpatst worden…

Historische dwalingen

Kerk Uden - Van Gogh
Nadere bestudering van dit schilderij van Vincent van Gogh leert op de eerste plaats dat dit werk niet in de regio Den Haag is ontstaan, maar in de omgeving van Uden: de markante contouren van de Udense Petruskerk zijn duidelijk zicht- en herkenbaar in de skyline. Tevens wordt duidelijk dat dit kunstwerk onmogelijk uit 1882 kan stammen: tot 1886 had Uden nog de oude Petruskerk die op 4 april van dat jaar door brand verwoest werd. De nieuwe Petrus werd in april 1890 in gebruik genomen, dus het schilderwerkje kan op z’n vroegst in dat jaar ontstaan zijn. En omdat het boeten van netten geen deel  heeft uitgemaakt van de Udense volkscultuur, is het aannemelijker dat de afgebeelde vrouwen bezig zijn met het maken van kantwerk voor de beroemde Brabantse poffer. En die duinen? Nou dat is gewoon Bedaf. QED.

Renovatiebudget Mondriaan/Brabantplein

Mondriaan in depot

pietmondriaanHet is een vaststaand feit dat de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan aan het begin van de vorige eeuw in de Udense Sint Janstraat woonachtig is geweest. En het is zo goed als zeker dat hij in die dagen de basis heeft gelegd voor het fraaie beeldmerk van Stichting Uden Promotie. Het is ondenkbaar dat dat het enige kunstwerk is dat Mondriaan in Uden heeft achtergelaten. Omdat de waarde van zijn schilderijen een hoge vlucht genomen heeft, onderzoekt Uden nu of er wellicht nog een echte Mondriaan in het gemeentedepot aanwezig is. “Met de opbrengst ervan kunnen we de renovatie van zowel het Mondriaanplein als het Brabantplein bekostigen”, aldus een woordvoerder.  sup