Tagarchief: schisma

Schisma binnen Rotary Uden?

rotaryDe Iskarioten onder leiding van Erik Rabo Jansen zaten maandag na het avondmaal vergenoegd aan een  cognacje te nippen in de veronderstelling dat hun mede-Rotarians zich weldra bij hen zouden voegen. Maar velen gaven er de voorkeur aan huiswaarts te keren en degene die wel bleven, verkozen het aan een ander tafeltje plaats te nemen waar zij op zachte toon met elkander spraken. Hoezeer de Iskarioten ook hun oren spitsten, zij konden geen woord verstaan van wat er besproken werd. Wel bemerkten zij dat aan gene zijde de ogen werd neergeslagen als hun blikken elkaar kruisten. En een joviaal aangeboden drankje werd – geheel tegen de gebruiken in – zomaar afgeslagen. Plots stond de Raboman op met de woorden “Kom, Matthie laten we maar gaan want er schijnt mis op komst te zijn.” Toen zij in de garderobe hun wollen jas en shawl hadden aan- en omgedaan, hoorden ze een aanzwellend geroezemoes, waaruit zij maar één duidelijk verstaanbare zin opvingen: “Zij zouden geroyeerd moeten worden, want passen niet bij de normen en waarden van onze club.” Buiten hing inderdaad een vlagerige koude mis. Rillend stapten ze in hun auto’s,