Tagarchief: seks

Maashorst Extinction

reactienotaHet uitsterven der panda’s lijkt toch vooral ingegeven door de vergaande passieloosheid van deze knuffelberen die er nauwelijks toe te zetten zijn om met elkander te seksen. Wat dat betreft zijn ze ideale boegbeelden voor de bloedeloze gemeente Maashorst i.o. (in ontbinding) die het ook niet moet hebben van gepassioneerdheid der burgers. Terwijl Henk met opwindende verhaaltjes probeert ‘de boel op gang te brengen’ (let op het rode lampje!) zoekt Marnix nog eens naar stimulerend beeldmateriaal op zijn iPad… Om moedeloos van te worden. (En zo zien ze er ook uit.)

 

Seks in de bio-industrie

lepeltjelepeltjeHebben landbouwhuisdieren, zoals varkens, runderen en pluimvee, recht op een vrije seksuele omgang of  mogen zij het alleen doen in het kader van de voortplanting? Een speciale werkgroep van AgriFood Capital zal zich komende maanden intensief bezighouden met dit onderwerp en daarbij ook de vraag aan de orde stellen of homo- en bi-seksualiteit toegestaan zijn in de vleesindustrie.

Enkele of dubbele m?

echtemannen
Uit Onze Taal van juli 2016

Onze Taal legt het uit:

Consumeren / consummeren

Is consumeren juist geschreven in het huwelijk consumeren?Nee, dat moet consummeren (met dubbel m) zijn.

‘Zij hebben het huwelijk geconsummeerd’ betekent dat het paar in kwestie geslachtsgemeenschap heeft gehad. Het niet-consummeren van een huwelijk is in de rooms-katholieke traditie grond voor een echtscheiding. In Nederland speelt dit echter nauwelijks meer een rol; de term is dan ook verouderd.

Consummeren (‘voltooien’) komt van het Latijnse consummare (‘voltooien, tot perfectie brengen’). Consumeren (‘nuttigen, gebruiken’) komt van (het eveneens Latijnse) consumere (‘gebruiken’). Doordat deze woorden zo op elkaar lijken, is er al lang verwarring over de juiste spelling. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt een citaat uit 1573 gegeven, waarin wordt gesproken over consumatie van een huwelijk. Dat we consummeren alleen nog in deze context gebruiken, terwijl we consumeren vrijwel dagelijks tegenkomen, zal zeker bijdragen aan de verwarring.

Dus: gezien de context is in dit geval die enkele m correct.