Tagarchief: sociale domein

Wegens gebleken geschiktheid

max overmansNatuurlijk ontkomen de (niet meer zo jeugdige) formateurs niet aan een rare stoelendans rondom de wethouderzetels. Met lastige vragen als: wat doen we – bij god – met Maarten en: moet Gijs eigenlijk wel blijven of gunnen we Job een nieuwe uitdaging? Wie schuift het CDA naar voren en gaat Ruud – eindelijk – zijn zetel claimen? Kortom, dat wordt nog een heel gedoe! En juist daarom zou het een goed en verstandig idee zijn om wethouder Gerrit Overmans aan te houden voor het ‘sociale domein’. Wegens gebleken geschiktheid én omdat-ie met dat ene zeteltje in de raad niet echt een bedreiging vormt voor de rest.

Bespiegelingen over een wandelstok

wandelstokgedraaidDe heer Gerrits uit de Akkerwindestraat is sterk tegen geweld gekant en wil niets liever dan altijd en overal de lieve vrede bewaren. Dus als hij leest over een 46-jarige man die in het gemeentehuis een ambtenaar mishandelt, is hij daar gauw klaar mee: kan niet, mag niet gebeuren!
Maar als hij vervolgens leest dat het aanvalswapen een wandelstok is, dan rijzen er toch wat vragen: een 46-jarige die – kennelijk – slecht ter been is, een man dus met een – niet nader gespecificeerde – mobiliteitsbeperking. Zou zijn conflictueuze – maar wel verbale – interactie met de beambte (het bericht spreekt van een woordenwisseling met een loketmedewerker) met enige stemverheffing hebben plaatsgevonden omdat de man in kwestie de indruk kreeg niet verstaan of gehoord te worden? En zou het denkbaar zijn dat de zaak geëscaleerd is wegens zijn – als gevolg van stress – tekort schietende communicatievaardigheid? En was genoemde loketmedewerker wel toereikend geëquipeerd voor de omgang met gestresste burgers? En is sommeren om het gemeentehuis te verlaten alsmede het met twee man (m/v) sterk ‘naar de uitgang begeleiden’ wellicht een eufemisme voor ‘bij de kladden vatten en de deur uitsmijten’? En is het dan vreemd dat zo’n man zich onheus bejegend voelt en wat met zijn wandelstok zwaait om op te komen voor zijn toch al beperkte mobiele zelfredzaamheid? En is het dan voorstelbaar dat de omschrijving ‘openlijke geweldpleging’ een wat al te subjectieve weergave van het gebeurde is?
Het is goed dat burgemeester Henk Hellegers het voor ‘zijn personeel’ opneemt, maar wellicht zou het nog beter zijn als hij precies zou nagaan wat er gebeurd is en hoe dit had kunnen worden voorkomen. Want gezien alle veranderingen in ‘het sociale domein’ (WMO, participatiewet, afijn noem maar op) zal de interactie tussen ambtenaar en teleurgestelde burger komende jaren er niet makkelijker op worden…