Tagarchief: straf

Mordicus tegen de doodstraf

stopdoodstrafEen lezertje vraagt ons: Hoe staat GMHNW tegenover de mogelijke herintroductie van de doodstraf?

Om te beginnen houden wij helemaal niet van bloed en is zelfs een ambachtelijke Brabantse bloedworst ons een gruwel. Maar dat is slechts een esthetisch-culinaire bedenking omdat de doodstraf immers ook zonder letterlijk bloed vergieten kan worden voltrokken (ophanging, elektrische stoel, vergassing, injectie).

Ons bezwaar tegen de doodstraf richt zich vooral op de definitieve aard ervan. Weliswaar is de geneeskunst steeds beter in staat om levens te rekken en worden er zelfs successen geboekt in het weer tot leven wekken, maar dat laatste lukt alleen nog als de dood (of schijndood – denk aan hartstilstand) zeer kort daarvoor is ingetreden.
Pas als de wetenschap er in slaagt de dood definitief een tijdelijk karakter te geven en de doodstraf voor bepaalde (kortere of langere) tijd kan worden opgelegd, lijkt deze straf ons een humaan alternatief voor de gebruikelijke gevangenisstraf, waaraan ook grote ethische en economische bezwaren kleven.

Zolang het nog niet zover is, zijn wij mordicus tegen de doodstraf.

Ordnung muss sein

de-roeNiets nieuws onder de zon. D66-Kamerlid Paul van Meenen pleit voor ’nieuwe strengheid’: docenten moeten strikter de orde handhaven in de klas. „Je moet leerlingen niet de ruimte bieden om dat gesprek uit de weg te gaan. Daar moet de overheid leraren in ondersteunen.” Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs)  is het daarmee eens en gaat onderzoeken of op lerarenopleidingen extra trainingen nodig zijn, zodat docenten hun autoriteit voor het schoolbord kunnen doen gelden.