Tagarchief: tongen

Pinksteren

ImageUitstorting van de Heilige Geest: En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Kortom, met Pinksteren vieren we de verjaardag van  https://translate.google.com.