Tagarchief: turborotonde

Wegloopavond N264

Dat er in het verleden nogal wat misgegaan is met het Udense deel van de N264/Lippstadtsingel (net als met de Land van Ravenstein/Hobo-straat, Bitswijk, rotonde ‘Ben van Dijk’) is zo klaar als een klontje. Dat dat geblunder en gestuntel de Udenaar klauwen met geld kost, is overduidelijk. Maar in plaats van ‘de hand in eigen boezem’ komen gemeente en provincie nu met een ‘inloopbijeenkomst over de nieuwe vormgeving van de N264/Lippstadtsingel‘. De weldenkende burger heeft daar niks te zoeken omdat-ie daar – net als voorheen – niet serieus genomen wordt door politici en ambtenaren die erin een mooie gelegenheid zien om het eigen hachje te redden en weg te lopen voor de eigen verantwoordelijkheid. BAH!

“Slimme verkeerslichten”

UDEN rotondeDe god van het gezonde verstand heeft Uden lang geleden verlaten.

Al decennnia is het wegen- en stratenplan in en om ons dorp een puinhoop. En iedere kansloze poging tot verbetering mondt uit in een volgende financiële en infrastructurele ramp.  Nu is de N264 (weer!) aan de beurt. De turborotondes – die afgelopen jaren een godsvermogen gekost hebben – zijn al weer afgeschreven en worden vervangen door ‘slimme kruisingen’, maar wij betwijfelen ten zeerste of er slimme technologie is die tegen zoveel bestuurlijke en ambtelijke domheid is opgewassen. Zeker is alleen dat de verkeersellende op de Lippstadsingel komende jaren spectaculair zal toenemen…

Asfaltering Brabantplein

brabantpleinasfaltDe ombouw van het Udense Brabantplein tot turborotonde begint al aardig vorm te krijgen. Het centrale kunstwerk (‘Op Hoop van Zegen’) is reeds geplaatst en de asfalteringswerkzaamheden vorderen gestaag. Binnenkort kunnen de lijntrekkers aan de slag om de wegmarkeringen aan te brengen. Inmiddels is besloten om geen zogenaamde blauwe zone voor kort parkeren aan te leggen, wel komen er acht invalide-parkeerplaatsen. Naar verwachting kan het plein eind april worden opengesteld voor het gemotoriseerde wegverkeer.

Archeologisch bewijs: rotonde Udense uitvinding

Udense keien
Dat de vele rotondes van Uden teruggaan op een prehistorische traditie, is onomstotelijk bewezen door archeologisch onderzoek in het centrum van Uden. “Aanvankelijk meenden we op een voorontwerp van Stonehenge gestuit te zijn, maar een nadere analyse van ondermeer slijtagesporen toont aan dat we hier van doen hebben met een infrastructurele voorziening van ten minste 1.500 jaar voor Christus. Daarom verdienen alle Udense rotondes een ereplek op de werelderfgoed-lijst en kan Uden de eretitel ‘Rotondestad van Europa‘ opeisen.”