Tagarchief: U van Uden

Een stukje communicatie naar de burger toe

UDEN rotondeTja, hoe pakken we dat aan? Natuurlijk was Marcel eindverantwoordelijk, maar als we dat nu nog op zijn bordje schuiven zal het aanvoelen als ‘natrappen’ en dat boemerangt dan direct op VVD/Leefbaar en op Jong Uden. Nee we moeten er een positieve draai aan geven. Om de aandacht af te leiden van de gemaakte blunders en de over de balk gegooide miljoenen. En we moeten iemand het woord laten voeren die niet belast is met dit ongelukkige verleden. Dus Matthie, als jij dit nou eens oppakt, bijvoorbeeld  vanuit het perspectief van het milieu of de duurzaamheid? Jij was niet betrokken bij het voortraject, dus jij kunt met uitgestreken gezicht je handen in onschuld wassen. En het centrale thema mag niet de verkeersveiligheid zijn, want daarmee link je deze hersteloperatie toch te veel aan de financiële en veiligheidsrisico’s die we willens en wetens genomen hebben. Gooi het maar op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de eisen die dit stelt aan vernieuwing van de infrastructuur. Als je dan ook nog suggereert dat de provincie wel zal meebetalen dan strijk je deze plooitjes nog wel glad voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen…

We houden ons hart vast…

losplaatsvelmolenBlijkt Uden weer te werken aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan. Alle reden dus om je grote zorgen te maken. Want alle voorgaande infrastructuurplannen zijn op een drama uitgelopen: de U van Uden, de parkeervoorzieningen, de ‘berenkuil’ bij Ben van Dijk, Losplaats/Velmolenweg en, niet te vergeten, de voortdurende verkeersellende van De Peel.

Adventure Games in Uden

land-van-ravensteinstraat
“De status van voorontwerp is dat het principe ontwerp voor inspraak gereed is. De wensen van de wijkraden, fietsersbond en ondernemingsvereniging zijn er in verwerkt, de eventuele wensen van afzonderlijke bewoners komen in dit stadium naar voren.” (10 februari 2010)

Wethouder Matthie van Merwerode beloofde dat hij heel snel met een voorstel komt dat de problemen moet verminderen (BD, 20 september 2016)

Wordt Marcel Delhez de nieuwe wethouder van ALLES?

Bassie-Adriaan kopieWij lezen op BD.nl: “In principe mag iedere partij die deelneemt aan de nieuw te vormen coalitie, een wethouder leveren. Voor de kleine partijen PvdA en Gewoon Uden zal dat een parttime-wethouder moeten zijn, want de partijen willen niet meer dan vier volledige banen in het college stoppen en de grote fracties mogen alledrie een voltijd wethouder leveren.” Dus dat betekent exit voor òf René Peerenboom, òf Marcel Delhez. 

Ons lijkt het het beste als Marcel Delhez terugkeert, dan kan hij nog aangesproken worden op zijn miskleunen waaronder de U van Uden