Tagarchief: U

Ze zijn gek, knettergek!

benw_okt2016De verhuizing van ziekenhuis Bernhoven naar Uden is een splijtzwam die de verhoudingen in de regio voor goed heeft bedorven en alle reële gemeentelijke herindelingen onmogelijk heeft gemaakt. Markant is een fatale bodemloze put gebleken: de dood in de pot voor de cultuur in Uden waarvoor ook nog Volkspaleis de Tennishal wordt opgeofferd. De zogenaamde U van Uden is een kostbare verkeerskundige ramp – en nog levensgevaarlijk voor fietsers bovendien. Centrum-West I / II is een financiële catastrofe met de al binnen een jaar leegstaande V&D als grafzerk voor een failliet beleid. En dan nu de reconstructie van Sint Jan- Birgittinessenstraat en de sloop van de helft van het in 2012(!) aangelegde plein. Kan iemand asjeblieft het college van burgemeester en wethouders ontoerekeningsvatbaar verklaren en veilig opbergen in een gesloten instelling? (En wat te denken van de kakelbonte parade van schermen, borden en ‘trotters’ die zijn bedoeld tegen het ontsierende ‘wildplakken’?)

Adviescommissie aardrijkskundige namen

Uien kopieDe Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland ziet problemen bij de naamsverandering van Uden tot Uje. Het risico van verwarring met het woord ui, uien is alleszins denkbaar. Ook is het denkbaar dat men in de naam Uje de woordcombinatie U / Je ziet (vousvoyeren / tutoyeren) wat een ongewenst impact kan hebben. Daarom stelt de commissie voor Uden als gemeente op te heffen en aansluiting te zoeken bij Meierijstad of Oss.

Extra pijnpuntjes op de Ü van ÜD&

neringstraatWe hebben het altijd al raar gevonden dat de (dramatisch mislukte) plannen voor de “U van Uden” ophielden bij het Lieve Vrouwenplein. De Kerkstraat ligt toch gewoon in het verlengde daarvan? En inderdaad, vanaf september zal het als Kakelbont herrezen Jong-Paars de laatste pijnpuntjes op de Ü van ÜD& zetten door de Kerkstraat, de Pastoor Spieringsstraat, de Sint Jansstraat én de Marktstraat overhoop te halen. De Udense winkeliers staat nog wat ellende te wachten zo vlak voor en tijdens de eindejaarsverkopen! Dat het op voorhand een onoplosbare puzzel wordt – eenvoudig omdat er een essentieel stukje ontbreekt, namelijk de ruimte om de Neringstraat en de Promenade behoorlijk op elkaar aan te sluiten – blijkt al uit de plannen: de (nogal ontoegankelijke) Neringstraat zal dagelijks vanaf 11.00 met zo’n elektrisch paaltje worden afgesloten.

Stoepkrijt

wmomuntenMoet toch niet zo moeilijk zijn om met een poster, bord of wat dan ook aan te geven wat een overheidsproject gekost heeft en wie er hoeveel aan heeft meebetaald. Is een prima plan van de PVV in Provinciale staten want bevordert transparantie. En partijen die daar tegen zijn, hebben kennelijk iets te verbergen. Hier in Uden zouden we het beste met een krijtbord openheid van zaken kunnen geven. Omdat vrijwel geen project in een keer en binnen budget af is: het meeste werk moet nog eens worden overgedaan. En dat kost natuurlijk telkens weer extra geld. Met een krijtbord kan dan eenvoudig het bedrag worden aangepast. In het geval van de dramatische “U” van Uden volstaat het zelfs om met stoepkrijt op de weg zelf de kosten bij te houden. Want voordat de getallen door de regen zijn weggespoeld, moet de kostenraming toch al worden bijgesteld.