Tagarchief: Uden naar de toekomst

Sesterpark

g1100De Actiegroep Behoud Sesterpark overhandigt donderdag aan de Udense politiek 1.100 formulieren met een overduidelijk nee tegen de geplande woningbouw in het parkje op Uden-Zuid. De politieke partijen kunnen donderdag wel vragen stellen aan de actiegroep maar er zal inhoudelijk geen discussie zijn over dit onderwerp. Verantwoordelijk wethouder Maarten Prinssen zal in een korte toelichting nog wel uitleggen hoe de procedure nu verder gaat.

Stijf van de goede bedoelingen

Schermafbeelding 2016-02-12 om 06.53.57UdT magazine staat stijf van de goede bedoelingen, de vrome voornemens en de verre perspectieven. Maar geen woord over de in de kiem gesmoorde ‘vluchtelingendiscussie’. Dat juist dat hete hangijzer (op last van de burgemeester) niet aan bod mocht komen, laat zien hoe kansloos dergelijke ‘burgerinitiatieven’ zijn. Het is een religieuze beweging die het – met de beste bedoelingen – meer moet hebben van de hoop op een hemelse toekomst dan van de dingen van alledag.

Huiveringwekkend: Uden weer genomineerd

Schermafbeelding 2014-12-08 om 13.11.50Het houdt maar niet op. Telkens weer komt er in Uden een nieuw flauwekulletje bovendrijven. Van het bespottelijke Uden-uit-de-kunst, het lachwekkende Uden-naar-de-toekomst, en het onzinnige G1000 tot het volstrekt idiote hierhoudenwevan. En dan blijkt ook nog dat één van die infantiele initiatieven genomineerd is voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014’ voor gemeenten. Dus wij vrezen dat de kans op deze WC-eend-trofee tot weer een volgende zinloze campagne zal leiden. Wij bidden U, Heer, laat deze kelk aan ons voorbij gaan…

Oefenen voor een andere tijd

oefenen-voor-een-andere-tijd_1Op de uiterst symbolische datum 11 september zal een aartsengel  bijzonder stijlvol’ nederdalen op het podium van Markant Uden om in te zoomen op grote maatschappelijke ontwikkelingen. Hij zal de hoedanigheid aannemen van een ‘toekomstpsychoog’ en verschijnen onder de naam Tom Kniesmeijer.   Om te bewijzen dat engelen ook heel menselijk kunnen zijn, zal Veghelaar Bob Hutten een hemels broodje smeren dat door de afgezant des Here op het podium zal worden verorberd.