Tagarchief: Uden Noord

RvS-uitspraak PAS

09-11_reggestede_-_foodcourt_uden_1Het is alleszins denkbaar de de RvS-uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof met terugwerkende kracht invloed heeft op inmiddels gerealiseerde bouwprojecten, zeker als deze in de directe nabijheid van (of zelfs midden in) een natuurgebied gebouwd zijn. Dan komt heel Uden-Noord in de gevarenzone, maar zeker de laatste toevoeging: het FoodCourt met McDonalds, KFC, Subway en Tinq.

Mooi klusje voor de OmgevingsDienst Braband Noord (ODBN) om hier grondig onderzoek naar te doen en vervolgens met alle bestuurskracht teruggave aan de natuur af te dwingen! Daarna kan het Van der Valk-hotel en Udens Duyn worden aangepakt en tot slot ziekenhuis Bernhoven dat wellicht kan terugkeren naar Oss of Veghel (Meierijstad)…

Door hond of kat gebeten?

milkoIn verkiezingstijd willen niet-stemmers zich nog wel eens verantwoorden met: wat maakt het uit of je door de hond of door de kat gebeten wordt?

Hoe mooi die metafoor ook is, graag brengen wij daarin een nuance aan: zo vaak bijten honden en katten nou ook weer niet.

Maar de vlooien die in de vacht van hond en kat huizen, die bijten wél en veroorzaken de onverdraaglijke jeuk die weldenkende burgers tot wanhoop drijft.

Twee recente voorbeelden:

De bewoners van Uden-Noord die zich gepiepeld voelen door gemeente en politiek. In dit geval was Jan Oosterkamp van het door de gemeente ingehuurde bureau BügelHajema de vlooienhoofdman die voor collectieve uitslag zorgde – terwijl wethouder Franco van Lankveld (CDA) zijn mond hield omdat hij, aldus gespreksleider Oosterkamp, ‘hier uitsluitend is om informatie op te halen’. ,,Misschien dat dan de raadsleden van de coalitiepartijen uitleg kunnen geven”, vroeg iemand, doelend op onder andere Peter van Orsouw (CDA) en Ruud Geerders (Gewoon Uden) die in de zaal zaten. Maar ook die bukten snel toen ze deze bal toegespeeld kregen.

En dan de Uden-Zuiderlingen die met hun 11.00 proteststemmenvan wethouder Prinssen alleen te horen kregen: ,,Nee hoor, jullie wensen zijn meegenomen. En ik heb toegezegd dat we hierin samen met de omgeving zullen optrekken.”

Ons verbaast de matige opkomst bij de inspraakavond over de herinrichting van de Marktstraat absoluut niet.

Wij adviseren bezorgde Udenaren om tijdens de Udense kermis vooral het vlooiencircus van clown Milko te bezoeken Van hem kunnen we misschien enkele praktische tips krijgen om de vlooienplaag van adviesbureaus en ambtenaren te bestrijden…

Het mysterie van Uden-Noord

plattegrond-bestemmingsplan-uden-noord_incl-bestemmingsplAls het ambtelijke apparaat eenmaal op stoom is en ‘externe deskundigheid’ (voor veel geld) is ingehuurd, dan is de gemeente niet meer te stuiten: ziekenhuis, Markant, Hoek Promenade, Van der Valk en – recent nog – het FoodCourt denderen gewoon dóór ook al komen er nog zoveel burgerbezwaren. Inspraak is een mooi ding, maar het mag geen geld kosten en al helemaal geen plannen verstoren. En dan ineens lees je dat  de gemeente Uden meer tijd nodig heeft om een nieuw bestemmingsplan te maken voor het gebied Uden-Noord.  Wat is hier aan de hand? Welke mysterieuze tegenkrachten spelen hier hun verstorende rol?

Geheugentraining

Schermafbeelding 2017-08-20 om 09.38.22
Dit zou toch een veel betere locatie zijn geweest.

“De komst van de A50 was al heel belangrijk voor de bereikbaarheid van Uden maar het ziekenhuis zette alles in beweging. Het is dé trekker van het gebied, zorgt voor veel traffic waardoor Uden-Noord voor andere partijen ook weer interessant wordt”, aldus wethouder René Peerenboom in/op BD.

Maar…
Het binnenhengelen van datzelfde ziekenhuis heeft de verhoudingen met de buren (Veghel/Oss) grondig en langdurig verpest (die immers hun ziekenhuizen verspeelden) wat dramatische gevolgen heeft gehad voor de (onvermijdelijke) gemeentelijke herindeling.

In het  gevecht om Bernhoven heeft Uden niet alleen rücksichtslos natuur verkwanseld, maar ook nog eens kosten gemaakt (voor opkoop en inrichting) die met de verwoesting van nog meer natuur gedekt worden (Hotel Van der Valk, Foodcourt, het treurige sprookje van Park Maashorst). En dat houdt – kennelijk – maar niet op: Peerenboom heeft het nu al over “Even een pas op de plaats maken voordat we nieuwe ontwikkelingen toestaan.”

Wij bidden, hopen, verwachten dat de bezwaren van de buurt dit najaar gehonoreerd worden door de Raad van State in Den Haag zodat de alsmaar doordenderende grootheidswaan van Uden een halt wordt toegeroepen.