Tagarchief: Udens College

Geen fouten, er zijn kansen blijven liggen

1_gijsvanheeswijk_website-217x300Wethouder Gijs van Heeswijk zegt in een reactie op alle kritiek op het paradepaardje van Jong Uden, de sporthal bij het Udens College, ‘zeer tevreden’ te zijn over de bezetting . “Deze sporthal is primair voor de school bestemd. Dus is het logisch dat die geïntegreerd is met het gebouw. Gaandeweg het proces hebben we misschien wel het oog verloren op de overige voorzieningen. Daar zijn kansen blijven liggen.” (BD, papier + online met PREMIUM-alert)

Repressieve tolerantie*)

Het Udens College ondersteunt leerlingen die willen staken en stelt dat leerlingen éénmaal per jaar gebruik mogen maken van het recht om te demonstreren. Leerlingen die willen staken, moeten dat in een brief motiveren, én ze moeten na afloop van de staking een les verzorgen over de klimaatproblematiek, waarbij zij hun standpunt helder maken aan de politiek, bedrijven, overheid en/of burgers. Één leerling heeft dat er voor over en gaat donderdag staken  in Den Haag, zo laat rector Ad van Kemenade weten. Van Kemenade: ,,En dat ondanks toch een hele open houding van ons als school uit. Wij vinden dat demonstreren aansluit bij burgerschapsvorming en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.”

BD van vandaag

*) Een door een heersende macht toegepaste techniek waarbij ideeën of organisaties die voor die macht ongewenst zijn, juist een plaats wordt gegund om ze zodoende onschadelijk te maken. Repressieve tolerantie is geen echte tolerantie, maar een strategie om niet-getolereerde ideeën te bestrijden.

VWRSD-Uden meldt zich voor sporthal

shagDe Vereniging ‘Wij Roken Stug Door’ wil graag gebruikmaken van de nieuwe sporthal: “Met name voor de binnensportonderdelen Rookmarathon en Rookestafette hebben onze leden behoefte aan goede voorzieningen en als we eenmaal over de sporthal kunnen beschikken gaan we innovatieve, nieuwe takken van onze sport ontwikkelen, zoals kringen blazen of het wedstrijdrollen van sjekkies.”

Beetje ziek

zieke eikNiet dat-ie nou op een acuut sterven ligt, maar echt gezond is de Heilige Eik bij het Udens College bepaald niet. Bovendien levert hij door de geplande nieuwbouw straks zozeer aan levensvreugde en eik-comfort in, dat een serieuze depressie alleszins denkbaar is. Bomen zijn nu eenmaal de meest gevoelige wezens in de natuur: juist omdat ze zo onbeweeglijk zijn, kunnen ze niet op eigen kracht ontkomen aan pijn en fysieke ongemakken. Daarom is het uit zuivere barmhartigheid dat het Udense college van B&W toestemming geeft om de monumentale eik preventief uit zijn lijden te verlossen. “Er zit nauwelijks nog leven in: hij staat daar maar een beetje roerloos te wezen, wat zonder enige twijfel wijst op een gebrek aan vitaliteit. Uit respect en piëteit zullen we de oude reus echter niet met de kettingzaag te lijf gaan, maar leggen we hem respectvol en geheel conform oud-Udense tradities om met een handgesmede bijl…”

Kachelhout

Boomfeestdag _logoKijk, dat krijg je ervan als je de natuur misbruikt voor reclamedoeleinden. Zo’n boom bij de Rooje School lijkt alleen maar een inwisselbaar decorstuk, totdat het erop aankomt. Dan blijft-ie onverzettelijk staan als sta-in-de-weg voor die zinloze nieuwbouw. Dat moet wel een gevalletje handjeklap worden waarin de ‘G’ van Groen het aflegt tegen de ‘G’ van Grootheidswaan. Met een mooie vracht kachelhout als resultaat….