Tagarchief: uitsterfbeleid

Meer woonwagens in Uden!

woonwagensDe woonwagen is officieel erkend als cultureel erfgoed. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben gezegd dat het akelige ‘uitsterfbeleid’ in strijd is met de wet. En minister Ollongren draagt de gemeentenop om  meer ruimte te bieden aan woonwagenbewoners. De hoogste tijd dus dat Uden voormalige woonwagenkampjes nieuw leven inblaast.

Uden en het uitsterfbeleid

Jonge woonwagenbewoners voelen zich gediscrimineerd door gemeenten die een uitsterfbeleid hanteren (zoals Uden). Het uitsterfbeleid wil zeggen: het afbouwen van woonwagenstandplaatsen. In twee weken heeft de Nationale Ombudsman daar 90 klachten over ontvangen.

“Niet iedere gemeente lijkt zich ervan bewust dat wonen in een woonwagen essentieel onderdeel van de cultuur van bewoners is”, zegt ombudsman Van Zutphen. Hij onderzoekt daarom of gemeenten de rechten van woonwagenbewoners voldoende beschermen.

De gemeente Uden reageert per mail: “We hebben de bewoners gevraagd vrijwillig te verhuizen naar een sociale huurwoning. Hierdoor is de locatie beschikbaar gekomen voor andere doeleinden, zoals een park of woningbouw.” Volgens Tonny waren hij en zijn familie het liefst in een woonwagen blijven wonen, maar werd hen die optie niet geboden.

Uitsterfbeleid gaat Rücksichtslos door

woonwagensNaar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat Oss discrimineert en de woonwagencultuur aantast, overweegt Oss  zijn woonwagenbewoners eindelijk wat lucht te geven. Het zou betekenen dat het huidige aantal woonwagens kan blijven bestaan. Uden ‘volgt landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van woonwagenzaken met belangstelling’ maar heeft ondertussen wel al rücksichtslos één van de twee subkampjes opgedoekt. In Uden gaan de discriminatie van woonwagenbewoners en de aantasting van de woonwagencultuur doodgewoon door…

Uden volhardt in woonwagenbestrijding

JPSP-raadslid John-Pierre van Deursen kwam gisteren tijdens de commissie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling op voor de Udense woonwagenbewoners. Maar wethouder René Peerenboom wilde daar niets van weten en gaat door met het omstreden uitsterfbeleid dat gericht  is op die Endlösung van de kamperproblematiek. Volgens Peerenboom leidt ook het feit dat de woonwagencultuur inmid­dels is opgenomen op de immateriële erfgoed­lijst niet tot aanpassing en humanisering van het rücksichtslose Udense woonwagenbestrijdingsbeleid.