Tagarchief: Ujes Hofke

Zelfs geen mini-AZC

sloop boerderijtje.pngDe laatste sporen van agrarisch Uden met grof geweld gewist; ’t Ujes Hofke wordt met de grond gelijk gemaakt. Want er zou maar eens iemand op het idee komen om vluchtelingen in dit fraaie boerenmonumentje te huisvesten of krakers. Die zouden zomaar hun oog kunnen laten vallen op dit pittoreske pandje… Nee, dit stukje historisch erfgoed muss kaput! Want dat is democratisch besloten door coalitie Kekelbont.

Weerlozen eerst.

Sloopbeleid
Een van de allerlaatste panden in bebouwd Uden die ons nog herinneren aan ons agrarische verleden, aan hoe onze voorouders ‘in het zweet huns aanschijns’ een karig maal wisten te ontfutselen aan de schrale, Brabantse zandgrond. Dit bescheiden monumentje dat als wijkgebouw nog jarenlang tegen een betaalbare huur ten dienste kan staan van allerlei verenigingen moet PLAT omdat onze bestuurders GROOT willen denken, in onbetaalbare Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) waaraan weerloze, kleine verenigingen als eerste te gronde gaan…