Tagarchief: Van Oort

Badparqwijckse twisten

bevoorradingsroute aldiZwembadwijk klinkt te ordinair. Het betreft hier immers voornamelijk vrijstaande woningen (villa’s) op ruimbemeten kavels en luxe appartementen. De naam”Badparqwijck” doet meer recht aan deze kwalitatief hoogstaande omgeving en het niveau van haar bewoners. En hoewel hooivork en dorsvlegel nauwelijks te vinden zijn in de Badparqwijck is er een opstand tegen supermarkt Aldi opgestoken, en tegen gemeente Uden . Zoals dat heurt op dit niveau worden vooral de juridische messen geslepen: ze hebben het dure bureau Goudappel Coffeng ingehuurd om de Aldi-planen te torpederen. “Het is wachten op ongelukken”, dreigt een prominent Badparqwijcker in het BD. “En daar houd ik in eerste instantie Aldi voor verantwoordelijk en daarna de gemeente Uden.”

Wij wijzen de Badparqwijckers op hierboven verbeelde logistieke situatie die zelfs bij de ingrijpende renovatie van de Sint Janstraat niet is aangepakt: vrachtverkeer voor Aldi, Wijnhuis en Lidl moet via Birgittinessenstraat, Sint Janstraat, Kerkakkerstraat afslaan naar de Mr, Van Coothstraat. En via dezelfde smalle straatjes (deels achteruit rijdend) weer terug voor laden en lossen. En dat is – kennelijk – geen bezwaar voor de gemeente Uden… In vergelijking daarmee is de situatie op de Vijverlaan (bijna) ideaal…