Tagarchief: veiligheid

Wij blijven woensdag – veiligheidshalve – in bed

Naast extra agenten worden er volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof ook ‘onzichtbare maatregelen‘ genomen waar hij om veiligheidsredenen niet veel over wil zeggen. Wel is duidelijk dat zijn organisatie ‘mensen die iets zouden kunnen doen, extra in de gaten houdt’. Het zou kunnen gaan om teruggekeerde Syriëgangers.

BD, papier

Verordening Begrenzing Feestelijke Samenscholingen

varkentjesindemodderMet de Verordening Begrenzing Feestelijke Samenscholingen, stelt de gemeente Uden een bovengrens aan het aantal bezoekers dat aan een privé evenement mag deelnemen. “Door dit aantal te beperken tot 10 personen, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen burgers die in grote huizen wonen en – bijvoorbeeld- de appartementbewoner die nauwelijks zijn kont kan keren. Verjaardagsfeestjes tot tien personen mogen vergunningvrij gehouden worden (uiteraard geldt wel een meldingsplicht). Wie meent dat 10 feestgangers niet voldoende zijn voor een feestelijk evenement, dient een vergunning aan te vragen (en uiteraard de geldende leges te betalen) en tevens aan te tonen dat de beoogde ruimte toereikend is voor de ontvangst van een groep van deze omvang. Ook dient de aanvrager een calamiteitenplan te overleggen waarin nauwkeurig is beschreven welke veiligheidsmaatregelen genomen zijn.”

Medipark Uden barst uit z’n voegen

medipark
Als je dan toch onder instortende muren bedolven moet worden, is er natuurlijk geen betere plek dan het Udense Medipark (of ziekenhuis Bernhoven) omdat je daar direct medische hulp kunt krijgen. Preventief (voorkomen is beter dan…) heeft men hekken geplaatst om het publiek buiten de directe gevarenzone te houden, maar bromfiets- en motorrijders wordt aangeraden de wettelijk verplichte valhelm pas af te zetten als men veilig binnen is.