Tagarchief: verenigingen

Accommodatiebeleid

Mattie van MerwerodeWaarom zeuren al die verenigingen toch over de huur die ze moeten betalen voor de accommodaties die ze gebruiken. Ze zouden zich beter kunnen richten op het ophouden van de eigen broek. Bijvoorbeeld door de contributie of entreeheffing nog eens onder de loep te nemen. Of door te verkennen hoe alternatieve inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Dat doen wij bij de Rotary ook. En onze club floreert! Dat is mede te danken aan het feit dat we niet Jan & Alleman toelaten tot onze vereniging. Via een gedegen ballotage voorkomen we dat we foute types binnenhalen. En voor leden waarvan we vermoeden dat ze zouden kunnen ontsporen, hebben we een effectieve royementsprocedure. Zo houden we de club gezond van geest, lijf en leden. Verenigingen die op dit gebied extra ondersteuning wensen kunnen contact opnemen met innotrans  voor een stukje advisering naar de mensen toe…

Accommodatiebeleid Uden

Schermafbeelding 2015-09-25 om 08.31.40“Leefbaarheid begint bij een plek in de buurt waar mensen elkaar treffen of samen bezig zijn. Met de invoering van het nieuwe accommodatiebeleid heeft Uden dat een stuk lastiger gemaakt. Een groot aantal kleine buurthuizen is dicht nog voordat het alternatief, de grote multifunctionele accommodaties, goed en wel gestart is.

Uden scheert groot en klein over één kam, in tarieven en afspraken. Dat kan niet. Al vanaf de start is met name door de SP gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Het wordt tijd dat ook de rest van de Udense politiek inziet dat de ingezette koers bijgesteld moet worden om te voorkomen dat clubs en buurthuizen het loodje leggen.”

Redactioneel commentaar BD (papier)

Accommodatiebeleid

eigenherdUden, dé G-spot van Brabantse gemoedelijke gezelligheid en gezonde gastvrijheid. Met zijn talloze evenementen, zijn enorme Markant, zijn stadion en zijn vele sportvelden, zijn zwembaden, zijn alsmaar uitdijende horeca- en hotelfaciliteiten en niet te vergeten zijn Mega-Kermis. Je zou denken: Udenaren hebben alles wat hun hartje begeert. Zelfs een accommodatiebeleid. En laat daar nou een volle publieke tribune van vinden dat dat niet deugt