Tagarchief: vergunning

Dico-terrein toch weer op slot?

dicoterrein
Maar liefst 18.000 projecten kunnen geraakt worden door de uitspraak van de Raad van State (RVS) over stikstof. Eerder werd uitgegaan van honderden of duizenden, maar de omvang van de stikstofproblematiek is volgens een raming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een stuk groter, meldden bronnen aan de NRC. Gaan de kopers van het Land van Dico nu massaal het schip in?

Gevalletje etnische profilering?

w16-18-0358-samenvatting-wetsvoorstel-wijziging-bibobDat een Sintifestival wordt lastiggevallen met Bibob-procedures (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is dat een kwestie van ethnische profilering? Of worden alle evenementen over dezelfde kam geschoren?

Hoe zit het bijvoorbeeld met de financieren en/of het witwassen van onze Udense evenementen als Uden on Ice, Carnaval, Toeternietoe, UDNZ, Oranjefeesten, Festival van het Nederlandse Lied, Ronde van Uden, Smulfestival, Avondvierdaagse, Breeze festival, Schapendag, Megakermis, Lekker Uden, Market Garden, Udense Truckrun, Festyland en last but not least: de Koopzondagen…?

Als-ie zo begint…

Schermafbeelding 2018-01-23 om 14.13.56Volgens burgemeester Henk Hellegers is de vergunning voor de beoogde uitrit (van Aldi/locatie Van Oort) geweigerd omdat deze uitrit te breed is, daarvoor beeldbepalende bomen moeten wijken en het gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Nou, dan kan er direct een streep door de geplande vreethoek (FoodCourt) en kunnen Van der Valk en Bernhoven hun deuren beter maar sluiten.

Zo gek zullen ze niet zijn!

uden-aldiDenk maar niet dat ze alle vergunningen en besluiten wekelijks op papier gaan publiceren op de gemeentepagina’s in de huis-aan-huisbladen. Want al willen die zogenaamde burgerplatforms dat, het is vragen om problemen! Je moet er toch niet aan denken dat iedere willekeurige burger met het Udens Weekblad of de Mooi Uden krant in de hand (bij voorkeur op de WC-pot gezeten) uit verveling gaat zitten uitpluizen wat de gemeente zoal van plan is. En dat diezelfde burger zomaar gaat zitten bedenken dat hij (of zij) het ergens niet mee eens is en bezwaar gaat maken tegen een vergunning of besluit omdat er toevallig zijn (of haar) oog op gevallen is. Dat zou de gemeente onbestuurbaar maken! Nee met de publicaties in de ondoordringbare krochten van het internet, voldoet Uden aan de wet en daar moeten de burgers het maar mee doen.

Verordening Begrenzing Feestelijke Samenscholingen

varkentjesindemodderMet de Verordening Begrenzing Feestelijke Samenscholingen, stelt de gemeente Uden een bovengrens aan het aantal bezoekers dat aan een privé evenement mag deelnemen. “Door dit aantal te beperken tot 10 personen, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen burgers die in grote huizen wonen en – bijvoorbeeld- de appartementbewoner die nauwelijks zijn kont kan keren. Verjaardagsfeestjes tot tien personen mogen vergunningvrij gehouden worden (uiteraard geldt wel een meldingsplicht). Wie meent dat 10 feestgangers niet voldoende zijn voor een feestelijk evenement, dient een vergunning aan te vragen (en uiteraard de geldende leges te betalen) en tevens aan te tonen dat de beoogde ruimte toereikend is voor de ontvangst van een groep van deze omvang. Ook dient de aanvrager een calamiteitenplan te overleggen waarin nauwkeurig is beschreven welke veiligheidsmaatregelen genomen zijn.”