Tagarchief: verkeerslichten

“Slimme verkeerslichten”

UDEN rotondeDe god van het gezonde verstand heeft Uden lang geleden verlaten.

Al decennnia is het wegen- en stratenplan in en om ons dorp een puinhoop. En iedere kansloze poging tot verbetering mondt uit in een volgende financiële en infrastructurele ramp.  Nu is de N264 (weer!) aan de beurt. De turborotondes – die afgelopen jaren een godsvermogen gekost hebben – zijn al weer afgeschreven en worden vervangen door ‘slimme kruisingen’, maar wij betwijfelen ten zeerste of er slimme technologie is die tegen zoveel bestuurlijke en ambtelijke domheid is opgewassen. Zeker is alleen dat de verkeersellende op de Lippstadsingel komende jaren spectaculair zal toenemen…

Eindelijk erkenning:

Rotonditis is een fatale ziekte – en Uden lijdt daaraan.

UDEN rotondeUden telt ontelbaar veel rotondes die een regelrechte bedreiging vormen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers en zorgen voor een chronische verstopping van aan- en afvoerwegen. Dat weet iedere – zelfs matig begaafde – Udenaar maar wordt nu ook bevestigd door advies- en ingenieursbureaus Tauw en Advin in opdracht van de provincie. De situatie is zo ernstig dat bloedverdunners, bypassoperaties, dotterbehandelingen en zelfs  pacemakers geen verlichting meer kunnen bieden: een openhartoperatie of zelfs harttransplantatie lijken de laatste opties die Uden nog heeft…

Monumentaal verkeerslicht

verkeerslichtkennedybronkhorst Nog voor Nationale Monumentendag is het Coalitie Kakelbont gelukt om – na een stevige lobby van de VVD – het historische verkeerslicht op de kruising Kennedylaan-Bronkhorstsingel-Leeuweriksweg in zijn oude luister en glorie te herstellen. “Wij willen af van het valse beeld dat ons college alleen van het slopen is. Met name het feit dat dit het laatste verkeerslicht binnen de bebouwde kom van Uden is, maakt dat we het van onschatbare waarde vinden voor de verkeerskundige opvoeding der jeugd. We hebben er dan ook geen enkel begrip voor dat ‘die van de Peel’ te hoop lopen tegen ons voornemen om ook dit kerkdorp van monumentale stoplichten te voorzien.”