Tagarchief: Vliegbasis Volkel

Genieten van zon en JSF/F-35

hemelrijk 2Om aan de recreatieve behoeften van zonaanbiddende vliegtuigspotters tegemoet te komen overweegt de gemeente Uden de aanleg van een zonnepark onder de rook van Vliegbasis Volkel. Het streven is om binnen een jaar het zonnepark te realiseren. Of het park er daadwerkelijk komt, hangt echter af van de subsidie die Uden hoopt te krijgen. Zonder dat geld is het zonnepark niet haalbaar, aldus wethouder Matthie van Merwerode.

Enige vragen

UDEN rotonde F16Heeft de gemeente Uden onderzocht in hoeverre het bij Islamitische Staat (IS) bekend is dat F16’s van Vliegbasis Volkel een actieve rol spelen in het bombarderen van doelen in Irak en mogelijkerwijs ook in Syrië?

Hoe monitort de gemeente Uden mogelijke represailles (bijvoorbeeld in de vorm van aanslagen) die IS (of aan IS gelieerde organisaties) zouden kunnen overwegen in de gemeente Uden?

Welke maatregelen heeft de gemeente Uden genomen om de bevolking te beschermen tegen een mogelijke aanslag door IS?

Is de gemeente Uden zich ervan bewust dat het plaatsen van een F16 op de rotonde bij Odiliapeel door IS kan worden opgevat als een provocatie?

Is de gemeente Uden bereid af te zien van de F16-rotonde omwille van de veiligheid van bevolking?