Tagarchief: waarden

Teleurgesteld in mensheid

heilig boontje“Mensen die zeggen dat zij geven om het milieu zijn in hun gedrag meestal ook energiebewust. Zij doen de vaatwasser of de wasmachine bijvoorbeeld pas aan als die helemaal vol zijn. Dit milieubewuste gedrag is echter niet uitsluitend gemotiveerd door milieuoverwegingen, maar vooral ook door kostenoverwegingen. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS.”

En dat is heel teleurstellend, want waar blijven de hoogstaande normen en waarden die wij samen hanteren?

Zedenverwildering

camerabewakingDe kermis is – net als carnaval – van oudsher aanleiding voor losbandigheid. Onder invloed van opzwepende muziek en – niet in de laatste plaats ‘een glaasje teveel’ – worden grenzen overschreden en normale normen en waarden losgelaten. Om daar een einde aan te maken zullen tijdens de Udense Kermis, die van 14 tot en met 23 juli wordt gehouden, extra beveiligingscamera’s worden ingezet. “Fatsoen moet je doen, maar de wetenschap dat wangedrag wordt geregistreerd kan er preventief aan bijdragen dat burgers zich gedragen.” Een team van handhavende moraalridders zal de beelden permanent bekijken en onmiddellijk ingrijpen als zich ongewenstheden voordoen.

Op de Udense manier optreden

laatste waarschuwing“Wij hopen dat er bij het eten over gepraat wordt. Dat ouders tegen een gewaarschuwd kind zeggen: ‘Hou er rekening mee, de volgende keer ben je de klos’. Misschien is het aanleiding om naar zichzelf te kijken hoe ze met normen en waarden omgaan. En de boa’s kunnen op een Udense manier optreden en sancties voorkomen. Die zijn soms zo hoog, dat verzinnen wij ook niet.” Wethouder Ben Tuithof (Gewoon Uden) in de papieren krant.