Tagarchief: willekeur

Binnen bij de airco?

aircoAls je vandaag besluit om hitte en zon te mijden, dan hebben we kijk-tip voor bij de airco: Opstandelingen via npo uitzending gemist. En daarbij een huiswerkopdracht: in welke opzichten lijkt Uden op Bergen (NH)…

Over deze serie: Opstandelingen is een 4-delige serie, waarin bewoners in Nederland strijden tegen lokaal bestuurlijk onrecht. Elke aflevering strijken we neer in een buurt of wijk in Nederland waar volgens de bewoners iets mis is. Iets dat te maken heeft met onrecht. We willen weten of er echt sprake is van onrecht, en hoe dat heeft kunnen ontstaan. Sophie Hilbrand onderzoekt dat en probeert uit te vinden hoe het werkelijk zit. De afleveringen spelen zich af in Bergen, Veere, Loosdrecht, en Duindorp.

Meld corruptie (desnoods anoniem)

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Onderwerp: Integriteit

Geachte mijnheer of mevrouw,

Corruptie, je hoeft er de krant maar voor open te slaan of je wordt ermee geconfronteerd. Het lijkt misschien wel ver van uw bed, maar het is dichterbij dan u denkt – ook hier in Uden. Vaak valt het niet op. Omdat het zo normaal is geworden, zo gewoon lijkt: waar gehakt wordt, vallen spaanders en niets menselijks is de bestuurders en ambtenaren vreemd.

Maar als je goed oplet, zie je het overal om je heen, want corruptie bestaat in verschillende verschijningsvormen:

 • Machtsmisbruik: bv. Intimidatie tijdens het ‘keukentafelgesprek’ of jongeren die door de politie worden opgejaagd omdat ze niet mogen ‘hangen’ in de openbare ruimte.
 • Ambtelijke willekeur: zoals van het kastje naar de muur gestuurd worden of altijd weer dat ene formuliertje dat nog ontbreekt.
 • Nepotisme: onder meer voorkeursbehandeling voor familie en vrinden en extra, drempelverlagende hulp voor vrienden en bekende.
 • Vriendjespolitiek: het bekende ‘gunnen’ van opdrachten aan bevriende relaties en het inschakelen van oud-collega’s bij lucratieve projecten.
 • Omkoping: het meest platvloerse pas als u betaalt gaan wij draaien.

Omdat al deze vormen van corruptie onze democratie, normen en waarden aantasten richten wij ons tot u als inwoner van de gemeente Uden met het verzoek om ons te helpen.

Daarom vragen wij u het volgende:

 1. Wees alert
  Ziet u iets, hoort u iets of ruikt u iets (bekend is in dit verband de uitdrukking: het mag wel ruiken, maar het mag niet stinken) Aarzel dan niet en maak er melding van.
 2. Meld signalen van verdachte situaties
  Bij de politie, doe aangifte
  b. Bij de gemeente: Dien (liefst schriftelijk) een klacht in.
  c. Bij Meld Misdaad, Anoniem.
  d. Bij de nationale ombudsman.

Zo houden we Uden samen democratisch en eerlijk!

Met vriendelijke groet,

 

Redactie gekkermoethetnietworden.nl

Nep-rekenkamer

wethouderskakelbont2Over de vraag of Uden een nep-gemeenteraad en een nep-college heeft, zijn de meningen verdeeld. Zeker is wel dat Uden een nep-rekenkamer heeft. Lees maar: “De gemeenteraad heeft de wettelijke verplichting om invulling te geven aan de rekenkamerfunctie. Met ingang van 1 januari 2012 heeft de gemeenteraad het presidium (het fractievoorzittersoverleg) aangewezen als uitvoerend orgaan voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. Wanneer het presidium aanleiding ziet voor een onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, doet het een voorstel aan de gemeenteraad om daarvoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.”
En dankzij die nep-rekenkamerfunctie kan coalitie Kakelbont zijn ongecontroleerde gang gaan. Nep, nepper, nepst…

Doekje voor het bloeden of ambtelijke willekeur?

‘Bij de totstandkoming van de wet heb ik erop toegezien dat medewerkers van sociale diensten altijd de mogelijkheid hebben om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van mensen en eigenstandig een afweging kunnen maken over het al dan niet opleggen van maatregelen.’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid