Tagarchief: winkels

Veul volk!

volkwinkelDik tweehonderd man (m/v) was er gisteren afgekomen op de debatavond over het centrum van Uden. “Het is heel lang geleden dat wij zoveel volk over de vloer kregen op een koopavond”, zei de winkelier die met volle teugen genoot van de warme belangstelling voor zijn zaak. “En het gekke is: behalve een drankje is er hier verder niks te koop!”
Misschien heeft Matthie van Merwerode (VVD66) toch gelijk en moeten we Uden transformeren tot een ‘centrum van beleving’ waar het publiek zonder portemonnee terecht kan.
Maar de Smart City-plannen van Leefbaar VVD klinken nog beter, omdat ze wél omzet genereren. Daarmee kun je de individuele consument namelijk rechtstreeks benaderen met een boodschap als: Tot ons leedwezen hebben wij moeten constateren dat u afgelopen koopzondag ruim 98 minuten in ons centrum bent geweest, maar nauwelijks aankopen hebt gedaan. Daarom zien wij ons helaas genoodzaakt om uw persoonlijke parkeertarief gedurende drie maanden te verhogen met € 5,- per uur.
Het idee van Gewoon VVD om het centrum te bevolken met pottenbakkers en mandenmakers is zelfs goed voor de participatiemaatschappij: door uitkeringsgerechtigden in te zetten als performing actors kunnen zij bijdragen aan de centrumbeleving én leveren zij een tegenprestatie voor de steun die zij ontvangen.
Dat de SP de pandhuren wil verlagen, ligt voor de hand. Maar daar gaat de gemeente niet over. Helaas kwam de introductie van een forse leegstandsbelasting voor pandeigenaren niet aan de orde…
Het CDA-ideetje om (een deel van) de parkeergelden in te zetten voor de promotie van Uden-Centrum is natuurlijk helemaal het paard achter de wagen: betaald parkeren afschaffen is veel efficiënter en voorkomt parkeeroverlast in de woonwijken.
De absolute klapper van de avond kwam van interimwethouder Gijs van Heeswijk (Jong VVD) die parmantig verwees  naar de vele miljoenen die de gemeente ter promotie van het centrum in de infrastructuur heeft geïnvesteerd. Die miljoenen kloppen wel,  maar het resultaat is om te janken: Het drama van Centrum-West en Hoek Promenade, het rampzalige parkeersysteem – om er maar een paar te noemen. Maar ja, dat komt toch vooral op het conto van Marnix en die is er niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij Jong VVD…

Het zinkende schip…

Schermafbeelding 2018-02-08 om 06.40.19Nu ook ABN-AMRO Uden verlaat (uiteraard heeft  Rabo al veel eerder terugtrekkende bewegingen gemaakt)  staat niets meer het opdoeken van het gemeentehuis in de weg om ruimte te maken voor ‘nieuwe ontwikkelingen’. Misschien is het een idee om de resterende ambtenaren te verdelen over leegstaande winkelpanden, zodat we als burgers tijdens onze wandelingetjes via de etalageruiten toezicht kunnen houden op hun inzet ten algemenen nutte?

Sluitingsverbod Uden centrum

lestewinkelstad
In zijn heroïsche strijd voor de versterking van Uden als hét regionale winkelcentrum heeft college kakelbont (VVD-Leefbaar, JongUden, PvdA, D66, Gewoon Uden) plannen het sluiten van winkels te verbieden: “Winkelsluitingen leiden tot ongewenste leegstand en verpaupering van ons gezellige centrum. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat ondernemers uit egoïstische overwegingen (zoals oplopende verliezen en afbrokkelende klandizie) bijdragen aan de kaalslag die inmiddels overal in Uden manifest geworden is. Het is de plicht van iedere burger, dus ook van de winkelier, om bij te dragen aan de continuïteit en het succes van ons centrum.” Er is in Uden maar één dignitaris die, gesteund door de wet Damocles, panden mag sluiten: burgmeester Henk Hellegers.

Uden escape, geen ontkomen aan

escaperoom3.pngIs er een overtuigender bewijs van de verpaupering van Uden-Centrum dan de groei van het aantal vierkante meters Escape Room dat ons dynamische stadshart telt? Het concept van de ontsnap kamer is namelijk bij uitstek geschikt voor leegstaande hallen en loodsen op afgelegen industrieterreinen die voor een prikje te huur zijn. Maar in ons succesvolle #hierhoUDENwevan dorp maakt de groeiende winkelleegstand een centrumlocatie betaal- en haalbaar…