Tagarchief: WMO

Christelijk liberalisme

0B51D65D-5F1C-400B-A941-64F43F0F874C_1_105_cBijna 5,4 miljoen euro heeft de Christen-Liberale coalitie de afgelopen jaren overgehouden op het zogeheten sociaal domein waar de wmo, jeugdzorg en participatiewet onder vallen. Een knappe prestatie gezien bedroevende staat waarin ‘dit sociale domein’ verkeert. En dus kan dit restbedrag volgens CDA-VVD wel in de algemene reserves – bijvoorbeeld om de oplopende kosten voor feestverlichting te dekken. Iets waaraan ook de allerarmste Udenaren veel plezier beleven, iets wat bovendien perfect past in de christelijke traditie die in Uden zo dominant is…

Ingezonden: De reserves grondbedrijf met ruim 4,5 miljoen naar beneden bijgeschreven en wordt gecompenseerd door inbreng reserves sociaal domein. Het geld zit dus niet in de lantarenpalen maar in de modder. Nog erger.

De hulpvrager (is) verplicht zijn vraag goed voor het voetlicht te brengen

,,Tja, soms nemen wij de regie. Zo probeer ik nu voor iemand te bemiddelen tussen de verschillende instanties.”

En waarom is dat dan voor Paul Tesser niet gebeurd? ,,Bij mij is deze zaak niet aangekaart. Wellicht vond de ambtenaar die er mee bezig was dat de uitleg van onze kant helder genoeg was. Bovendien is de hulpvrager verplicht zijn vraag goed voor het voetlicht te brengen.”

Toch doorgeschoven dus? ,,Tja, zolang het rijk de schotten tussen de drie potjes niet weghaalt, blijft het een lastige situatie.”

Wethouder Overmars (PvdA) in BD (papier) over ‘de lijdensweg  Tesseur‘.

(Bij de komende verkiezingscampagne zal hij ongetwijfeld uit een ander vaatje tappen….)

De omgekeerde wereld

brassoWij lezen in ons ochtendblad dat er ten gemeentehuize wrevel is ontstaan over ‘onnodige vragen‘. Mogen wij dan deze gelegenheid aangrijpen om onze irritatie aan de orde te stellen over de zinloze antwoorden op vragen die geen hond heeft gesteld? Dat soort onzin wordt namelijk als een permanent spervuur door ‘publieksvoorlichting’ op ‘de media’ afgevuurd om het imago van Kakelbont op te poetsen.