Tagarchief: woningen

Sliep uit, sliep uit!

Glazen plafondIn Brabant is het aantal in aanbouw genomen woningen vanaf 2008 (het begin van de economische crisis) teruggelopen met ruim 70%. “In Uden is de terugloop in de afgelopen crisisjaren beperkt gebleven. Over deze jaren ligt het gemiddeld aantal in aanbouw genomen woningen in Uden op 70% van onze ambitie. We verwachten in 2013 nog wat verder terug te vallen, maar wel beter te presteren dan het provinciaal gemiddelde”, aldus wethouder Peerenboom.